THI LPỚ 10(HÌNH+LÍ+HÓA+SINH) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về THI LPỚ 10(HÌNH+LÍ+HÓA+SINH), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các bài toán về ứng dụng hình học.
*TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bạn Hải muốn đo chiều rộng AB
của 1 con sông nên đã cắm các cột
mốc C, D, E được mô tả theo hình
vẽ. Bạn Hải đã tính được chiều rộng
con sông bằng cách nào ?
Để đo chiều rộng một con sông người ta chọn
Một điểm mốc A bên kia sát bờ sông, đối diện
bờ sông bên này đóng một cột mốc B, và 2 cột
mốc C, D dọc theo bờ sông ( theo hình vẽ ).
Theo em người ta phải đóng thêm một cột mốc
E như thế nào thì mới có thể đo được.
(giả thiết rằng 2 bờ sông coi như là 2 đường thẳng song song). Biết các độ dài BC, CD, DE lần lượt là 25m, 2m, 17m. Hãy tính chiều rộng con sông đó.

Bạn Hùng muốn đo chiều rộng
AP của 1 con sông nên đã cắm các
cột mốc B, C, D được mô tả theo
hình vẽ. Bạn Hùng đã tính được chiều
rộng con sông bằng cách nào ?

Để đo chiều rộng một con sông người ta chọn
Một điểm mốc A bên kia sát bờ sông, đối diện
bờ sông bên này đóng một cột mốc B, và 2 cột
mốc C và M ( theo hình vẽ ). Theo em người ta
phải đóng thêm một cột mốc N như thế nào thì
mới có thể đo được. Biết các độ dài BC, BM,MN
lần lượt là 30m, 18m, 32,4m. Hãy tính chiều rộng
con sông đó.
Đo chiều cao một cây xanh bằng
một cây gậy dài 2m được mô tả
như hình sau. Hãy tính chiều cao
của cây đó ?(làm tròn đến 1 chữ
số thập phân)
Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có
độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt
cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng
dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói.

Một người dùng môt cây gậy dài 1,2m để
đo chiều cao của một cái cây. Người đó đã
tiến hành đo chiều dài của bóng cây là
13,6m và chiều dài của bóng gậy là 1,8m,
từ đó tính được chiều cao của cây khoảng
9,1m (theo hình vẽ).Em hãy tính lại xem
chiều cao đó có đúng không ?

Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m
 và đặt xa cây 15m. Sau đó người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân tới mắt người ấy là 1,6m ?
Một cột cờ cao 12m có bóng trên mặt đất là 7m.
Gần đó có một tòa nhà cao tầng cùng lúc đó có bóng
trên mặt đất là 84m.Hãy tính xem tòa nhà đó có
bao nhiêu tầng, biết mỗi tầng có độ cao 4m.

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m.
Gần đấy có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt
đất là 80m. Em hãy cho biết toà nhà đó có bao
nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao 2m ? (không
tính độ dày khoảng cách giữa các bức tường)
Bạn An ở trong phòng đứng cách cửa sổ 27cm thấy được 5 tầng của tòa nhà đối diện (mỗi tầng cao 2m) .
Hỏi khoảng cách 2 nhà ? Biết rằng cửa sổ cao 60cm.
Hỏi bạn An đứng cách cửa sổ bao xa mà chỉ có thể thấy được 3 tầng của tòa nhà đối diện ( không tính độ dày khoảng cách giữa các tầng)

*PITAGO, TIẾP TUYẾN
Một ngọn hải đăng trên đảo đặt ở vị trí C có
khoảng cách đến bờ biển là BC = 4km. Trên bờ
biển người ta chọn vị trí Asao cho AB ( BC và
cách B khoảng 7km để làm kho. Người canh
hải đăng có thể chèo đò từ C đến M trên bờ biển
với vận tốc 10km/h rồi đi bộ đến A với vận tốc
5km/h. (biết M nằm giữa A và B). Hỏi người đó đến kho hết bao lâu ? Biết rằng vị trí của điểm M cách B một khoảng là 3 km
Một cây tre cau 9m bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?
Một cây dương mọc đơn độc giữa đồng, bỗng nhiên gió thổi mạnh làm nó gẫy gập xuống , ngọn cây chạm đất cách gốc 4m, từ gốc đến chỗ cây gãy 3m. Hỏi cây dương cao bao nhiêu mét ?
Một viên bi lăn theo đoạn đường từ A đến D như

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.