thi lại Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về thi lại Toán 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs thiệu nguyên Bài kiểm tra lại
Môn : Toán 8 (Thời gian: 45 phút )
Ngày tháng 8 năm 2007
Họ và tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 8 ….
Họ và tên , chữ kí người coi thi số 1 :……………………………………
Họ và tên , chữ kí người coi thi số 2 :……………………………………

Điểm

Người chấm thi số 1 ………………………………………

Người chấm thi số 2 ………………………………………
Số phách

i. TRắC NGHIệM ( 5 điểm )
Bài 1: Các khẳng định sau Đ (đúng) hay S ( sai)
a) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
b) Hình chữ nhật, hình thoi là các đa giác đều

c) Tứ giác có 4 góc vuông là hình vuông

d) Hình thoi luôn có 2 đường chéo vuông góc nhau
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở bài 2;3
Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A`B`C`D` có AB = 10cm , BC = 20cm, AA` = 15cm.
Thể tích hình hộp chữ nhật là:
A. 3000 B. 1500 C. 1000 D. 300
Bài 3: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:
A. ( x + y )( x – y – 5 ) B. ( x + y )( x – y + 5 )
C. ( x – y )( x + y – 5 ) D. ( x – y )( x + y + 5 )
Bài 4: Điền vào chỗ trống ( . . . ) để được khẳng định đúng:
a) Phương trình = 0 có tập nghiệm là : . . . . . . . . . . .
b) Nghiệm của bất phương trình 3x + 7 < 11 – x là . . . . . . . . . . . .
ii. tự luận ( 4 điểm )
Bài 5: Giải các phương trình sau:
a) 7x + 5 = 5x – 3 b)
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, Ac = 4cm. Đường cao AH.
a) Chứng minh rằng AHB CAB.
b) Tính BC, AH.
c) Từ H kẻ HM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.