THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về THI KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT KIM SƠN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG KIỆM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
MÔN TOÁN 9 – NĂM HỌC 2012 – 2013
Thời gian làm bài 60 phút

Bài 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức sau:
A = (với x và x )
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tìm các giá trị của x để giá trị biểu thức A = 2

Bài 2: (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Số sách ở giá thứ nhất gấp 4 lần số sách ở giá thứ hai. Nếu chuyển 18 quyển sách từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở hai giá bằng nhau. Tìm số sách ban đầu ở mỗi giá.

Bài 3: (1 điểm) Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số
3x + 3 ≤ 5x + 11
Bài 4: (3,5 điểm) Hình học
Cho (ABC, góc A = 900, AB = 6cm, AC = 8cm. Từ trung điểm M của BC kẻ đường thẳng d cắt đường thẳng AC, AB theo thứ tự tại E và F.
Chứng minh (ABC đồng dạng với (MEC
Chứng minh EA.EC = EM.EF
Tính diện tích (MEC

Bài 5: (0,5điểm)
Cho a; b ; c ; d là các số thực dương có tổng bằng 1 . Chứng minh rằng :

HẾT

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 9

NỘI DUNG
ĐIỂM

Bài 1:

a) – Đổi dấu và tìm mẫu thức chung
– Rút gọn ra:
0,5 điểm
1 điểm

b) Tìm ra giá trị x = -1/4
1 điểm

Bài 2:

Gọi số sách ban đầu ở giá thứ hai là x (quyển); ĐK: x ( N*,
Biểu diễn đủ các đại lượng và lập phương trình:
x + 18 = 4x – 18

1 điểm

Giải phương trình ra được x = 12
kiểm tra và trả lời
1 điểm
0,5 điểm

Bài 3:
– Giải bất phương trình
– Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 4:
– Vẽ hình ghi GT, KL chính xác
a) Chứng minh (ABC đồng dạng với (MEC
b) Chứng minh EA.EC = EM.EF
c) Tính diện tích (MEC

0,5 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

Bài 5:
Áp dụng bất đẳng thức Côsi với từng cặp số dương:
=

….
Cộng các vế ta được điều chứng minh

0,5 điểm

Hỏi và đáp