THI KHẢO SÁT TOÁN 9- 2011 – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về THI KHẢO SÁT TOÁN 9- 2011 – 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐAN PHƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA khảo sát chất lượng
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán 9
Thời gian: 60 phút

Bài 1(2 điểm): Thực hiện phép tính.

Bài 2 (2 điểm):
a) Rút gọn biểu thức:
b) Với giá nào của x thì căn thức xác định.
Bài 3 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn lúc đi là 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 4 (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH và trung tuyến AM. Kẻ HD(AB, HE(AC.
a) Cho biết BH = 4,5cm; CH = 8cm. Tính AH, AB, AC.
b) Chứng minh:
c) Chứng minh AD.AB = BH.HC.
d) Gọi K là giao điểm của AM và DE. Chứng minh hệ thức:

___________Hết___________
Đáp án – biểu điểm chấm khảo sát môn toán lớp 8
năm học 2011-2012
TT
Đáp án
Điểm

Bài 1
(2 đ)
a)

0,5
0,5

b)

0,5

0,5

Bài 2
(2 đ)
a) Biến đổi:

0,5

0,5

b) tồn tại khi
Giải bất phương trình được
Kết luận: Với thì xác định.
0,25

0,5

0,25

Bài 3
(2,5 đ)
a) Gọi độ dài quãng đường AB là x (km), x >0
– Thời gian lúc đi: h)
– Thời gian lúc về: (h)
– Lập luận dẫn đến phương trình:
– Giải phương trình, tìm được:
– Nhận xét kết quả và trả lời.
0,25
0,25

0,25

0,5

0,5
0,25

Bài 4
(4 đ)
a) Vẽ hình đúng đến câu a
– Tính AH = 6cm
– Tính AB = 7,5cm
– Tính AC = 10cm

0,25
0,5
0,5
0,25

b) Ch/m được:
Ch/m được:
Suy ra

0,5
0,25
0,25

c) Chỉ ra: AH2 = AD.AB
AH2 = BH.HC
Suy ra: AD.AB = BH.HC

0,5
0,25
0,25

d) Chứng minh được AK(DE
Từ đó suy ra:

0,25

0,25

– Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5.
– Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

Hỏi và đáp