Thi khảo sát toán 6(đợt 20/11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Thi khảo sát toán 6(đợt 20/11), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS TÂN ƯỚC

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC ĐỢT 20/11
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
– Em hãy chọn một phương án đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON. Biết ON < OM khi đó:
A. M nằm giữa O và N.
B. N nằm giữa O và M.

C. O nằm giữa M và N.
D. đáp án khác.

Câu 2. Tích 34 . 35 được viết gọn là :
A. 320 ; B. 620 ; C. 39 ; D. 920 .
Câu 3: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9 :
A. 14508 B. 54180 C. 54801 D. 418
Câu 4. Cho AB + BC = AC thì.
A. Điểm B nằm giữa A và C. B. Điểm C nằm giữa A và B.
C. Điểm A nằm giữa B và C. D. Không có điểm nào nằm giữa.
. II. Phần tự luận : (8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm).Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).
a)
b) 28 . 76 + 24 . 28 c ) 3. 52 – 64: 23
Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
a) (x + 17) : 21 = 7 b) (2x – 5)3 = 27
c) 5x + 3 – 13 = 612 d) 72 : 16 – [ 47 – (x – 2) ] = 9
Bài 3: (1,5 điểm).
Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 130 quyển vở, 50 bút chì và 240 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp tổng kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Mỗi phần thưởng có mấy quyển vở, mấy bút chì, mấy tập giấy ?
Bài 4 (1,5 điểm).
Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho :OM = 2cm ; ON = 5cm.
Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao ?
So sánh MN và OM
Bài 5 (1,5điểm)
a) Chứng tỏ 102012 + 17 chia hết cho 9.
b) Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn 30 ( ( 2n + 13)
c)So sách cặp số sau: A = 275 và B = 2433
ĐÁP ÁN -BIỂU ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1. B, 2. C, 3. B , 4. A,
TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm).Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
a) – Tính được: = (0,5 điểm)
=
b) 28 .(76 + 24) = 28.100 = 2800 (0,5 điểm)
c ) 3. 52 – 64: 23 = 3.25 – 64: 8 = 75 – 8 = 67 (0,5 điểm)
Bài 2: (2 điểm) Biến đổi đựơc:
a) – Tính được : x = 130 (0,5 điểm)
b) (2x – 5)3 = 27 (2x – 5)3 = 33 2x – 5 = 3
2x = 8 x = 4 (0,5 điểm)
c) – Tính được : 5x + 3 = 54 (0,5 điểm)
– Tính được : x + 3 = 4 x = 1
d) 72 : 16 – [ 47 – (x – 2) ] = 9
16 – [ 47 – (x – 2) ] = 72 : 9
16 – [ 47 – (x – 2) ] = 8
[ 47 – (x – 2) ] = 16 – 8
[ 47 – (x – 2) ] = 8
(x – 2) = 47 – 8

(0,5 điểm)

Bài 3: (1,5 điểm)
+ Gọi a

Hỏi và đáp