thi hocki II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về thi hocki II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS & THPT Tố Hữu KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC: 2008-2009
Họ và tên:…………………………….. Môn Toán-Lớp 7 (Thời gian: 90 phút)
Lớp:……………

I- ĐẠI SỐ: (6điểm)

Bài 1: (1điểm) Làm tính nhân.
a/ (3x2yz).(-7xy2z2)
b/ (xy).(x2y).(xy2)
Bài 2: (1điểm) Thu gọn các đa thức sau:
a/ 3x2y +2xy2 +5xy -x2y +3xy2 -5
b/ 4x2y -3xy2 +6xy +2x2y +xy2 -4xy +7
Bài 3: (1điểm) Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh của một lớp cho bởi bảng “Tần số” sau:
Giá trị (x)
5
6
7
8
9
10
11

Tần số (n)
1
2
7
9
6
4
1
N= 30

a/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?
b/ Xác định “Mốt” của dấu hiệu?
Bài 4: (2điểm) Cho hai đa thức: P(x)= 6×2 -2×3 +4x +8×5 +7 +3×4
Q(x)= 2×3 -3 +5×4 -4×2 +3×5
Hãy sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm của biến. Rồi tính P(x)+Q(x) và P(x)-Q(x).
Bài 5: (1điểm) Cho biểu thức A= 20x3y2 +4x2y3
Tính giá trị của biểu thức tại x = và y= -1
II- HÌNH HỌC: (4điểm)

Bài 1: (2điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẽ AH vuông góc với BC (HBC).
a/ Chứng minh: HB = HC.
b/ Trên tia đối của tia HA lấy điểm M. Chứng minh: MB = MC.
Bài 2: (2điểm) Cho góc xOy với Oz là tia phân giác của nó. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Trên tia Ax lấy điểm C, đoạn thẳng BC cắt tia Oz tại điểm I.
a/ Chứng minh: IA=IB.
b/ Chứng minh: Tia Oz vuông góc với đoạn thẳng AB.
c/ Trên tia By lấy điểm D sao cho BD=AC. Chứng minh: A, I, D là ba điểm thẳng hàng./.
…………………………..Hết………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.