THI HOC KỲII LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về THI HOC KỲII LỚP 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp : ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn thi Toán :8
Thời gian :90’
Câu 1(2 điểm)
Giải các phương trình sau :
a.3x-15 =4x(x -5 ) b .
c .(x-1)(x3x-2) =( d
câu 2.(2 điểm )
Tìm các giá trị của m sao cho biểu thức sau có giá trị bằng 2
a. b
C âu 3 (3 điểm)
Nông trường A có hai kho mũ cao su.kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai
100 tấn.Nếu chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai 60 tấn thì lúc đó số mũ
Ơû kho thứ nhất bằng 12/13 số mũ ở kho thứ hai.Tính số mũ trong mỗi kho lúc đầu
Câu 4 (3 điểm )
Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM.Tia phân giác của góc AMBcắt cạnh AB tại D,tia phân giác củagóc AMCcắt cạnh AC tại E
Chứng minh DE / /BC
Chứng minh rằng :Tam giác MDE là tam giác vuông.

Hỏi và đáp