THI HOC KI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về THI HOC KI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: VẬT LÍ 6 THỜI GIAN: 45’
I/. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Hãy đọc hết câu trả lời rồi khoanh tròn chữ cái có câu trả lời là đúng nhất.
1. Để đo chiều dài của một vật (khoảng 35 cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đây là phù hợp nhất ?
A. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.
B. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1cm.
C. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.
D. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.
2. Một bình chia độ chứa 65 cm3 nước để đo thể tích của một hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 115 cm3. Thể tích hòn sỏi là bao nhiêu ?
A. 50 cm3 B. 65 cm3 C. 115 cm3 D. 180 cm3
3. Hai lực nào sau đây được gọi là cân bằng ?
A. Hai lực cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau.
B. Hai lực cùng phương cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật.
C. Hai lực cùng phương ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật.
D. Hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật.
4. Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài:
A. cc B. m C. cm D. km
5. Một túi đường có khối lượng là 250 g thì trọng lượng của nó là:
A. 2,5N B. 25N C. 250N D. 0,25N
6. Dụng cụ nào dưới đây dùng để đo khối lượng:
A. Lực kế B. Thước cuộn C. Cân D. Bình chia độ
7 Trên vỏ hộp sữa có ghi 250 g. Số đó chỉ gì?
A. Khối lượng của vỏ hộp và sữa C. Sức nặng của hộp sữa
B. Thể tích của hộp sữa D. Khối lượng của sữa trong hộp
8. Người ta dùng một bình chia độ chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm3. Thể tích hòn sỏi là bao nhiêu?
A. 45 cm3. B. 155 cm3. C. 100 cm3. D. 55 cm3
Lựa Chọn Những Từ Thích Hợp Điền Vào Chổ Trống:
( mạnh như nhau; bình tràn; tràn ra; chiều; phương)
1 . Khi vật không bỏ lọt vào bình chia độ ta dùng………
thể tích chất lỏng … ……………………bằng thể tích của vật.
2. hai lực cân bằng là là hai lực cùng tác dụng vào một vật, hai lực này ………………………..có cùng…… ……nhưng ngược………
II.TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1: 2đ
a. Đơn vị chính để đo thể tích là gì? Dụng cụ đo thể tích là gì?
b. Trong bình chia độ chứa 62 cm3 nước. Khi thả một hòn sỏi vào bình, mực nước dâng lên đến vạch 85 cm3. Hỏi thể tích hòn sỏi là bao nhiêu?
Câu 2: 2đ
Có 8 đồng tiền giống hệt nhau nhưng có một đồng tiền giả nhẹ hơn các đồng tiền còn lại. Sau hai lần cân làm cách nào em có thể tìm được đồng tiền đó?
Câu 3; (1đ)
Có 9 viên bi, trong đó chỉ có 1 viên nặng hơn các viên còn lại .Làm cách nào để biết được viên bi đó?(chỉ được cân 2 lần)
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.