thi hoc ki II toan 8..4.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về thi hoc ki II toan 8..4.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI HỌC KỲ II – Năm học : 2009 – 2010
MÔN : TOÁN 8 – THỜI GIAN : 90 phút

Trường THCS
Lớp :
Họ và Tên :
Lời phê của GV
Điểm

ĐỀ 4
I/ LÝ THUYẾT : ( 2đ )
Câu 1/ Nêu hai quy tắc biến đổi bất phương trình ? ( 0,5 đ)
**Áp dụng : x – 7 12 ( 0,5 đ)
Câu 2/ / Nêu hệ quả của định lý Ta – Lét trong tam giác ? ( 0,5 đ)
** Áp dụng : Cho hình vẽ , hãy tìm x ( 0,5 đ)

Biết MN song song với BC

II / BÀI TẬP : ( 8 đ )
Bài 1/ Giải các phương trình sau :
a/ x + 7 = 13 (1đ) b/ ( 0,5 đ)
Bài 2/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số
7x – 10 5x + 4 (1đ)
Bài 3/ Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h . Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc là 10 km/h nên thời gian về nhiều hơn thới gian đi là 45 phút . Tính quãng đường AB ? (1,5đ)
Bài 4/ Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao . Biết AB = 15 cm ,
AH = 12cm
a/ Chứng minh : ABC đồng dạng HBA ( 1,5đ )
b/ Tính BH , AC , HC (1đ)
c/ Trên AC lấy điểm E sao cho CE = 5cm , trên BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm
Chứng minh tam giác CEF vuông . Suy ra : CE . CA = CF . CB (1,5đ)

ĐÁP ÁN :
A. LÝ THUYẾT : Câu 1/ Nêu đúng hai quy tắc biến đổi bất phương trình 0.5đ
Áp dụng : x – 7 12 x 12 + 7 x 19 0,5đ
Câu 2/ Nêu đúng hệ quả của Ta – Lét của tam giác 0,5đ
Áp dụng : Tính đúng x = 7,5 cm 0,5đ
B . BÀI TẬP : Bài 1/ a . x + 7 = 13 x = 13 – 7 0,5đ
x = 6 0,5đ
b/ * TH1 : x – 6 + 2x = 9 khi x – 6 0 x 6 3x = 15 x = 5 ( Ko TM )
TH2 : -x + 6 + 2x = 9 khi x – 6 0 x 6
x = 3 (TM ) . Vậy PT có tập nghiệm S =
Bài 2/ 7x – 10 5x + 4 7x – 5x 4 + 10 2x 14 x 7 0,5đ ** Biểu diễn đúng 0,5đ
Bài 3 / Gọi quãng đường AB là x (km ) x 0 . 45phút = ¾ h
Thời gian lúc đi là (h)
Thời gian lúc về là (h)
Theo bài ra ta có – =
Giải ra ta có : x = 45 (TM ) . Vậy quãng đường AB dài 45km
Bài 4/ Vẽ hình đúng 0,5đ
a/ Hai tam giác vuông ABC và HBA đồng dạng
vì có góc ABC chung 0,5đ
b/ Theo py ta go ta có : BH = 9cm ; Do hai tam giác ABC và HBA đồng dạng suy ra AC = 20
Tính BC = 25 cm ; suy ra HC = BC – HB = 25 – 9 = 16 cm
c/ Ta có : ; . Nên , Suy ra EF song song AH
Mà AH BC nên EF BC . Hay tam giác CEF vuông tại F . Chứng minh hai tam giác CEF và CBA đồng dạng . Suy ra : CE . CA = CF . CB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.