thi hoc ki II k7 hay ne – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về thi hoc ki II k7 hay ne, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 7. Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………….
Lớp ……………………., trường THCS ……………………………………………
Đề số 1

Phần I: (2 điểm. Thời gian làm bài 15 phút)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào Phiếu trả lời phần I.
Câu 1: Trong các cặp đơn thức sau, cặp đơn thức nào là cặp đơn thức đồng dạng?
A. – 3×2 và –3x B. 3 và 3y C. – x2y và x2y D. – x2yz và x2yz2
Câu 2: Trong một tam giác, ba đường trung trực cắt nhau tại một điểm; điểm đó gọi là:
A. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác B. Trọng tâm của tam giác
C. Trực tâm của tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác
Câu 3: Đa thức: x3y5 – 2x2y4 + xy3 + y2 – y + 8 có bậc bằng bao nhiêu?
A. 6 B. 2 C. 4 D. 8
Câu 4: Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài (cùng đơn vị đo) sau đây, bộ ba độ dài nào không phải là độ dài các cạnh của một tam giác?
A. 9; 9 và 9 B. 7; 7 và 3 C. 1; 6 và 7 D. 9; 40 và 41
Câu 5: Trong các biểu thức: 2×2; 3y; –xyz; 3 + x2y, biểu thức nào không phải là đơn thức?
A. 3 + x2y B. 3y C. – xyz D. 2×2
Câu 6: Gọi G là giao điểm của các đường trung tuyến AM; BN; CP của tam giác ABC. Khi đó:
A. AM = 3AG B. BG = GN C. GA = GB = GC D. GP = CP
Câu 7: Nếu tam giác ABC có BC = 5cm, CA = 4cm, AB = 3cm thì trong tam giác đó:
A. B. C. D.
Câu 8: Giá trị của biểu thức x2y tại x = – 4 và y = – 3 là:
A. – 24 B. – 48 C. 48 D. 144

* Phiếu trả lời phần I:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng

Phần II: (8 điểm. Thời gian làm bài 75 phút)
Câu 9: 12 đội bóng đá nam của học sinh THCS huyện Hương Trà tham gia một giải bóng. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác. Số bàn thắng trong các trận của toàn giải được ghi lại ở bảng sau:

Số bàn thắng (x)
1
2
3
4
5
6
7
8

Tần số (n)
12
16
20
12
8
6
4
2
N = 80

a.- Có tất cả bao nhiêu trận đấu trong toàn giải? Có bao nhiêu trận không có bàn thắng?
b.- Tìm số bàn thắng trung bình trong một trận của giải. Tìm mốt.
Câu 10: Cho hai đa thức:
P(x) = x5 – 3×2 + x4 –x – x5 + 5×4 + x2 – 1; Q(x) = x3 + 2×5 – x4 + x2 – 2×3 + x – 1
a.- Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa giảm của biến.
b.- Tính H(x) = P(x) – Q(x).
c.- Giá trị x = – 1 có phải là nghiệm của đa thức H(x) hay không? Tại sao?
Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A; đường phân giác góc ABC cắt cạnh AC tại E. Từ E kẻ đường vuông góc với BC, cắt BC tại H. Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:
a. BA = BH
b. BE KC
c. AH // KC
d. AE < EC
Bài làm phần II:

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II . MÔN: Toán 7.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Phần I: (2 điểm)
Mỗi phương án đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.