thi hoc ki 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về thi hoc ki 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II (đề 2)
MÔN: TOÁN 7
THỜI GIAN: 90 PHÚT

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: Đánh dấu (X) vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Kết qủa thống kê điểm trong một bài kiểm tra Toán lớp 7A theo bảng sau:
Điểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số bài
2
1
5
4
5
4
6
5
3
6
1

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 11 B. 10 C. 40 D. 42
Câu 2: Biểu thức nào là đơn thức:
A. B. C. D. 2x + y
Câu 3 : Nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4 là:
A. 2 B. -2 C. 0 D. 2 và -2
Câu 4: Hệ số cao nhất của đa thức M =3x 12 + 19 x 7y 2 –3 x 12 + x 6 là:
A. 3 B. -3
C. 19 D. 1
Câu 5: Cho ABC có: thì ta có:
A. BC < AB < AC B. AB < BC < AC C. AC < AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.