THI HỌC KI 1 TOAN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về THI HỌC KI 1 TOAN 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2012-2013
ĐỀCHÍNH THỨC Môn : Toán lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính
a) 3 b)
c) d) , với
Bài 2: (2 điểm) Cho hàm số y = ax + b (d )
a) Tìm a, b biết rằng đồ thị hàm số (d) song song với đường thẳng y = -2x+3 và đi qua điểm A(-1;3).
b) Vẽ đồ thị hàm số với a, b vừa tìm được.
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức A với
Rút gọn biểu thức A.
Bài 4: (1điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5, AC = 12.
a) Tính độ dài cạnh huyền BC.
b) Tính , tan C.
Bài 5: (3 điểm )
Cho đường tròn tâm O đường kính AB=2R. Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc đường tròn (O) khác A và B. Các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau tại E. Vẽ MP vuông góc với AB (P thuộc AB), vẽ MQ vuông góc với AE (Q thuộc AE).
Chứng minh rằng APMQ là hình chữ nhật.
Gọi I là trung điểm của PQ. Chứng minh O, I, E thẳng hàng.
c) Gọi K là giao điểm của EB và MP. Chứng minh hai tam giác EAO và MPB đồng dạng. Suy ra K là trung điểm của MP.
Hết
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn : Toán lớp 9
Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
Điểm của bài thi được làm tròn đến 0,5đ sao cho có lợi cho học sinh.

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Bài 1 : (2 điểm)
a) 3
b)
c)
d) (Vì )

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

Bài 2 : (2 điểm) y = -2x+3 (d’)
a) Vì (d) // (d’)

y = -2x +1 (d)
b) Cho x = 0 y = 1
y = 0
Vẽ đồ thi

0,5 đ
0,5 đ

0,25

0,75

Bài 3 : (2 điểm)

0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,5 đ

Bài 4 : (1 điểm)
Áp dụng định lí Pitago cho tam giác vuông ABC có:
BC =
sinB =
tanC =

0,5đ

0,25đ

0,25đ

Bài 5: (3 điểm) Vẽ hình đúng 0,25 đ

a) Tứ giác APMQ có 3 góc vuông :
=>Tứ giác APMQ là hình chữ nhật
b) Ta có : I là trung điểm của PQ mà APMQ là hình chữ nhật nên I là trung điểm của AM.
Ta có: EM = EA;OM = OA (định lí về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau )
nên OE là trung trực của AM suy ra OE đi qua I
vậy O,I,E thẳng hàng.
c)Ta có (đồng vị)
=> (1)
Mặt khác, vì KP//AE, nên ta có tỉ số (2)
Từ (1) và (2) ta có : AO.MP = AE.BP = KP.AB,
mà AB = 2.OA =>MP = 2.KP
Vậy K là trung điểm của MP.

(1 đ)

(1 đ)

(0,7đ)

Hỏi và đáp