THI HKI TOÁN 9 (1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về THI HKI TOÁN 9 (1), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn: Toán lớp 9
Năm học: 2012-2013
Thời gian 90 phút

`
Câu1 ( 3 điểm)
1)Tính a)
b)
2) Tìm giá trị của x để xác định.
Câu 2 ( 2điểm) Cho hàm số y = (2m-1)x – 3 (1)
a) Tìm giá trị của m để hàm số (1) là hàm số đồng biến trên R.
b) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng: y = x + 3
Câu 3 ( 2điểm) Cho biểu thức với x >0,
a) Rút gọn biểu thức P,
b)Tìm giá trị của x để P

Hỏi và đáp