thi hk2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về thi hk2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN : Toán – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút

Họ và tên:…………………………………SBD:…..
Điểm

Lớp:…………………………………………

I/ Trắc nghiệm: (2đ ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập hợp ước của số nguyên 9 là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 2: Hai phân số và được gọi là bằng nhau nếu:
A. a.b = c.d ; B. a.d = b.c ; C. a.c = b.d ; D. a:d = b:c
Câu 3: Khi đổi hỗn số -2 sang phân số ta được phân số sau: A. – ; B. – ; C. ; D.
Câu 4: Giá trị của số 15 là : A. 25 ; B. 15,6 ; C. 14,4 ; D. 9
Câu 5: Kết quả tìm một số , khi biết của nó bằng 7,2 là:
A. 7,2:= 7,2.= 3,6.3 =10,8 B. 7,2 : = = C/ 7,2 : = D. 7,2. =
Câu 6: Hai góc có tổng số đo bằng 900 gọi là hai góc:
A. kề nhau ; B. bù nhau ; C. kề bù ; D. phụ nhau
Câu 7: Nếu ta có thì tia:
A. Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz ; B. Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
Câu 8: Cho hai góc kề bù xOy và yOy’ , biết . Hỏi (
A/ B/ 95 C/ 10 D/ 90
II/ Tự luận: (8đ )
Câu 1:Tính giá trị của biểu thức sau: ( 2điểm ): A= B =
Câu 2: Tìm x ( 2 điểm) : a) x – b)
Câu 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm tổng số; số
học sinh khá chiếm tổng số; còn lại là học sinh giỏi.
Tính số học sinh có học lực trung bình.
Tính số học sinh có học lực khá.
Tính số học sinh có học lực giỏi.
Câu 4: ( 2 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho ; .
Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox, Oy không?
Tính góc
Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Câu 5: So sánh (0,5 điểm)
và P=

I/ Trắc nghiệm Mỗi câu 0.5 đ

1
2
3
4
5
6
7
8

C
B
A
D
A
D
B
b

II/ Tự luận:
CÂU
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu 1
(1,5đ)
a)
A= =
1 đ

b)
B =

Câu 2
(1,5 đ)
a)

x =
x =
1 đ

b)

1 đ

Câu 3
(1,5 đ)

a) Số học sinh có học lực trung bình là:
45. = 27 (học sinh )
b) Số học sinh có học lực khá là:
45. = 15 ( học sinh )
c) Số học sinh có học lực giỏi là:
45 – ( 27+15) = 3 ( học sinh)
(0,5 đ)

(0,5 đ)

(0,5 đ)

Câu 5
(2đ)

– Vẽ hình chính xác

a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy và >
b) Do Ot nằm giữa hai tia Oy, Ox nên ta có:

c) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy vì:
+ Tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
+ =

0,5 đ

0,5đ

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.