thi hk1-de-matran-dapan-chuan-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về thi hk1-de-matran-dapan-chuan-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRỪƠNG THCS LỘC ĐIỀN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 2010-2011
Họ và tên: …………………… MÔN: TOÁN 6 (Đề chính thức)
Lớp: ………… Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài I: (0.5đ)Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 ,nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 12. Bằng hai cách
Bài II (2đ) Tính:
a.
b. (-45) + (-22)
c. (37)+(-28)
d. (-48)+(26)
Bài III (1.5đ) Cho các số 1560; 3495; 4572; 730. Hỏi trong các số đã cho:
a. Số nào chia hết cho 2
b. Số nào chia hết cho 5
c. Số nào chia hết cho cả 2 và 5
Bài IV (2đ)
Câu 1 (1đ) Thực hiện phép tính:
a. (-15) + 6 +15 + 8 + (-3)
b. 25 . 22 – ( 118 – 18) + 2009
Câu 2 (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
a. x + 5 = 20
b. 150 – 2(x – 5) = 30
Bài V (1,5đ) Học sinh của lớp 6A có từ 40 đến 50 em. Khi xếp hàng 3 hoặc hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ. Tìm số học sinh của lớp 6A.
Bài VI (2đ)Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB=6cm, AM = 3cm
1) Tính độ dài đoạn thẳng MB.
2)Hỏi M có là trung điểm của AB hay không? Vì sao?
Bài VII (0,5đ) Tính tổng sau:
S = 3+6+9+12+…….+123+126

Chú ý: Học sinh không đựơc phép sử dụng may tính và tài liệu

ĐÁP ÁN TOÁN 6 (ĐỀ SỐ 1)
Bài I (0.5đ)
A=6;7;8;9;10;11;12 (0.25đ)
(0.25đ)
Bài I: (2đ)tính
a. (0,5đ)
b. (-45) + (-22)= – (45 +22)= – 67 (0,5đ)
c. (37)+(-28) = 9 (0,5đ)
d. (-48)+(26)= -22 (0,5đ)
Bài II: (1.5đ)
a. 1560 ; 4572 ; 730 (0,5đ)
b. 1560 ; 730 ; 3495 (0,5đ)
c. 1560; 730 (0,5đ)
Bài III: (2đ)
Câu 1 (1đ) Thực hiện phép tính:
a. (-15) + 6 +15 + 8 + (-3)
= (-15) + 15+ 14 + (-3)
= 11 (0,5đ)
b. 25 . 22 – ( 118 – 18) + 2009
= 100 – 100 + 2009
= 2009 (0,5đ)
Câu 2 (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
a. x + 5 = 20
x = 20-5 =15 (0,25đ)
b. 150 – 2(x – 5) = 30
2(x-5) = 150-30=120 (0,25đ)
x-5 = 120:2=60 (0.25đ)
x = 60+5=65 (0,25đ)

Bài IV (1,5đ):
Giải
Gọi x là số học sinh của lớp 6A (40 < x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.