THI HK II TOAN 8 HA NOI ( co dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về THI HK II TOAN 8 HA NOI ( co dap an), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Đông Anh Đề kiểm tra học kì Ii – Năm học 2009-2010.
Trường THCS Đại Mạch Môn: Toán 8
(Thời gian làm bài 90 phút)
A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm)
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: x = 2 là nghiệm của phương trình :
A. 7x – 2 = 3 + 2x B. 5x – 1 = 7 + x C. 3x – 1 = 1 – x D. 7x + 3 = 2 – 3x
Câu 2: Hình vẽ sau ]//////////////////// Biểu diễn tập nghiệm của bất PT nào? 0 5
A. – x + 5 ( 0 B. x + 5 ( 0 C. x – 5 ( 0 D. x – 5 >0
Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x + 2 = 0 B. C. D.
Câu 4: theo tỉ số k. thì theo tỉ số:
A. B. k C. D.
Câu 5: Cho có phân giác AD, ta được:
A. B. C. D.
Câu 6: có AB = 4; BC = 6; DE =5 thì EF bằng:
A. 7 B. 7,5 C. 8 D. 9
B/Phần tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Giải phương trình sau :
a) 4x – 3 = 2x + 1
b)
c)
Bài 2: (2điểm)
Giải toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
24 km/h, do đó thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB
Bài 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm , BC = 20cm. Kẻ đường phân giác BD
(D AC). Gọi H là hình chiếu của C trên đường thẳng BD
a. Tính AC,CD, AD.
b. Chứng minh ABD HCD
c.Tính diện tích HCD.
Bài 4: (0,5 điểm)
Giải bất phương trình:
x2 – 4 < 3(x+2)
…………………………………………………………
Đáp án chấm:
I/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm)

Câu
Đáp án đúng
Điểm

1)
B
0,5

2)
A
0,5

3)
C
0,5

4)
D
0,5

5)
C
0,5

6)
B
0,5

II/Phần tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
x = 2
0,5

b)
x = – 4
0,5

c)
x = 3
0,5

Bài 2 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

– Lập được phương trình
– Giải ra x = 60 và trả lời

1

1

Bài 3: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
– Vẽ hình đúng, ghi GT, KL
– Tính được AC = 16 cm, chứng minh rồi tính được AD = 6 cm , DC = 10 cm

0,5

1

b)
– Chứng minh ABD HCD (g-g)

1

c)
– Tính được diện tích HCD gần đúng bằng 20 cm2.

0,5

Bài 2 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

– Giải ra – 2 < x

Hỏi và đáp