Thi HK II Toán 7(TKT Đá chi tiết) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Thi HK II Toán 7(TKT Đá chi tiết), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Vĩnh Thạnh ĐỀ THI HỌC KÌ II (Năm học: 2009 – 2010)
Trường THCS Huỳnh Thị Đào Môn: Toán 7

Đề:
A/ Trắc nghiệm: (5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: (từ câu 1 đến câu 13)
Câu 1: Thống kê điểm một bài kiểm tra Toán của học sinh một lớp 7, thu được kết quả như bảng sau
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
3
4
5
8
4
5
3
2

a) Dấu hiệu ở đây là
A Điểm kiểm tra của học sinh lớp 7 B Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7
C Điểm một bài kiểm tra Toán của lớp 7 D Điểm một bài kiểm tra Toán của một lớp 7
b) Số các giá trị của dấu hiệu là
A 10 B 9 C 36 D 35
c) Số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là
A 6,00 B 6,03 C 6,55 D 6,70
d) Mốt của dấu hiệu là
A 6 B 8 C 10 D 5
Câu 2) Giá trị của biểu thức P = x2y3+ 2×3 – y2  tại x = -1; y = -2 là
A 14 B -14 C 15 D -15
Câu 3) Bậc của đơn thức -32x5y2z4 là
A 13 B 7 C 6 D 11
Câu 4) Kết quả phép tính x2y2).(3x3y4) là
A x5y8 B -x5y6 C -x6y8 D -3 x5y6
Câu 5) Kết quả của phép tính (2×3 – 2x + 1) – (3×2 + 4x -1) là
A 2×3+ 3×2 – 6x + 2 B 2×3- 3×2 – 6x – 2
C 2×3- 3×2 + 6x + 2 D 2×3- 3×2 – 6x + 2
Câu 6) Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = 2×3 – 4×2 – 8x + 16
A 0 B -1 C -2 D -3
Câu 7) Hệ số cao nhất của đa thức 2×3 – 4×2 – 8x + 16 là:
A 2 B 3 C -8 D 16
Câu 8) Cho tam giác MNP cân tại M có góc ở đỉnh là 360 thì góc ở đáy có số đo là:
A. 600 B. 720 C. 1440 D. Một kết quả khác
Câu 9) Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm khi đó:
A. Tam giác ABC vuông tại B B. Tam giác ABC vuông tại C
C. Tam giác ABC vuông tại A D. Tam giác ABC không phải là tam giác vuông
Câu 10) Cho (ABC vuông tại A, có cạnh AB = 3cm và AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:
A. 1cm B. 5cm C. 7cm D. 25cm
Câu 11 ) (MNP cân tại M có = 600 thì:
A. MN = NP = MP B.
C. D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 12: Cho tam giác NMP có Kết luận nào sau đây đúng:
A : NM > NP > MP B: NP > NM > MP
C : NP >MP > NM D: MP > NM > NP
Câu 13: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC với đường trung tuyến AO.Câu nào sau đây sai:
A : AG = AO B: GO = AO C: OG = AG D: GA = 2GO
Câu 14: Hãy ghép đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Trong một tam giác

a) Trọng tâm
b) Trực tâm
c) Điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh
d) Điểm cách đều ba đỉnh
1) Là giao điểm của ba đường cao
2) là giao điểm của ba đường trung tuyến
3) Là giao điểm của ba đường trung trực
4

Hỏi và đáp