THI HK I KHOI 6-7-8-9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về THI HK I KHOI 6-7-8-9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TR HỌC KỲ I
HUYỆN BÙ ĐĂNG NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn toán: 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 75 – ( 3.52 – 4.23) b) 465 + [(-38) + (- 465)] – [12 – (- 42)]
Bài 2: (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết:
a) x + 5 = 20 – (12 – 7) b)
Bài 3: (2 điểm) Những sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.
Bài 4: (3 điểm)
a) Vẽ đường thẳng a, lấy A a, và B a , sao cho AB = 4 cm
b) Trên tia BA lấy điểm C, sao cho BC = 6cm. Điểm A có nằm giữa hai điểm B và C không? Vì sao?
c) Trên tia AB lấy điểm D sao cho AD = 2cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì Sao?
Bài 5: (1 điểm) Rút gọn:

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6
NĂM HỌC 1010 – 2011
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1a
75 – ( 3.52 – 4.23) = 75 – (3.25- 4.8)
=75 – ( 75 – 32) = 75 – 43 =32
0,5
0,5

1b
465 + [(-38) + (- 465)] – [12 – (- 42)]
= 465 + [ -38 – 465 ] – [ 12 + 42]
= 465 + (-503) 54
= 465 – 503 –54 = – 82

0,5
0,25
0,25

2a
x + 5 = 20 – (12 – 7)
x + 5 = 20 – 12 = 8
x = 8 – 5 = 3

0,5
0,5

2b

x + 1 = 0
x = -1

0,5
0,5

3
Gọi số sách cầm tìm là a thì a là bội chung của 12; 15;18 và 200 a 500
Tìm được BCNN(12,15,18) = 180
BC(12,15,18) 0 ; 180 ; 360 ; 540;…. suy ra a = 360
Vậy số sách là 360 cuốn.
0,5
0,5
0,5
0,5

4
a) Học sinh vẽ hình đúng

b) Ta có : BA = 4 cm
BC = 6 cm
Nên BA < BC mà C thuộc tia BA. Vậy điểm A nằm giữa hai điểm B và C.
c) AC và AB là hai tia đối nhau gốc A, D thuộc tia AB, C thuộc tia AC nên điểm A nằm giữa hai điểm C và D.
mà AC = AD = 2cm. vây A là trung điểm CD

1,0

0,5

0,5

1,0

5
=
=
0,25

0,25

Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tối đa.

Hỏi và đáp