thi hk 1 toan 7 (de le) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về thi hk 1 toan 7 (de le), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD_ĐT KRÔNG BUK
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Họ và tên:……………………………lớp:……Số thứ tự:…..
KÌ THI HKI NĂM 2010_2011
Môn: TOÁN 7
Thời gian: 90 (Phút)

ĐỀ LẺ:
I.Trắc nghiệm (3đ):
Câu 1: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
A. Hai góc trong cùng phía phụ nhau B. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
C. Hai góc so le trong bằng nhau D. Hai góc đồng vị bù nhau
Câu 2: Cho có , . Khi đó số đo góc C bằng:
A. 720 B. 1100 C. 500 D. 1020
Câu 3: Kết quả của phép tính: 16,5.3,5 – 16,5.(- 6,5) là:
A. – 49,5 B. 49,5 C. – 16,5 D. 165
Câu 4: Kết quả nào sau đây là sai?
A. -5 Q B. Q R C. I D. 7,5(6) Q
Câu 5: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:
A. B. 20 C. D. 2
Câu 6: Cho , tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. B. C. D.
Câu 7: Từ đẳng thức a . d = b . c ,ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
A. B. C. D. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 8: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ
a) Công thức biểu diễn y theo x là:
A. B. C. D.
b) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A. B. C. D.
Câu 9: Cho y và x tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 2 thì y = 6.
a) Hệ số tỉ lệ bằng:
A. 12 B. 6 C. 4 D. 3
b) Công thức biểu diễn y theo x là:
A. B. C. D.
Câu 10: Nếu và thì:
A. B. n//c C. m//n D. m//c
II.Tự luận (7đ):
Câu 11 (1đ): Tính giá trị biểu thức
a) b)
Câu 12 (2đ): Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và lớp 7B trồng được 153 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của lớp 7A và 7B trồng theo tỉ lệ 4:5
Câu 13 (1đ): Vẽ đồ thị hàm số y = 2x
Câu 14 (3đ): Cho có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC.
a) Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận.
b) Chứng minh
c) Chứng minh

ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM:
I.Trắc nghiệm (3đ):
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
9a
9b
10

Đáp án
C
C
D
C
B
B
A
C
C
A
A
D

II.Tự luận (7đ):
Câu 11 (1đ): Tính giá trị biểu thức
a) (0,25đ)
(0,25đ)
b) (0,5đ)
Câu 12 (2đ):
Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B (0,25đ)
HS viết được và x + y = 153 (0,5đ)
Hs áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (0,5đ)
Hs tính được x = 68, y = 85 (0,5đ)
Kết luận: (0,25đ)

Câu 13 (1đ):
Hs vẽ chính xác hệ trục tọa độ Oxy (0,5đ)
Hs vẽ chính

Hỏi và đáp