THI CHUONG 1 TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về THI CHUONG 1 TOAN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHÔNG HỎI GÌ THÊM

I)TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp B = 3; 4; 5 .Chọn kết quả đúng .
A. 3 B B. 3; 4 ε B C. 4; 5 B D. 3B
Câu 2: Cho 4 tập hợp M = a, b, c, d, e ; N = a, d, e; P = a, b, c, d ; Q = 1; a . Tập hợp nào là con của tập M ?
A. N, P, Q B. N,Q C. P, Q D. N, P
Câu 3: Tập hợp M = x ε N / x ≤ 4 gồm có các phần tử.
A. 0; 1; 2; 3 B. 0; 1; 2; 3; 4 C. 1; 2; 3 D. 1; 2; 3; 4
Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên x gồm 3 phần tử mà 0 < x < 5 là :
A. 0; 1; 2 B. 1; 2; 3 C.0; 4; 5 D. 1; 3; 5
Câu 5: Cho biết x .7 = 7. Giá trị của x là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6: Kết quả của 32.34 là
A. 36 B. 38 C. 32 D. 98
Câu 7: Tìm x biết 3x : 32 = 36
A. 4 B. 12 C. 6 D. 8
Câu 8: Giá trị của biểu thức 13 + 23 + 33 là
A. 62 B. 63 C. 69 D. 627
II)TỰ LUẬN : ( 6 đ )
Bài 1: ( 2 đ ) Tính hợp lý
a) 65. 59 + 65. 41 – 32.4
b) 45 – ( 18 – 5.3)2
c)1449- [(216 + 184) : 8] . 9
e) 34 : 3 + 62. 60 – 250 : 53
Bài 2: (2 đ) Cho tập hợp M = x ( N / 27 ≤ x ≤ 143 , x lẻ
Tìm số phần tử của tập M
Tính tổng các phần tử của tập M

Bài 3: (2đ) Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ?
Tập hợp A các số tự nhiên x mà x : 4 = 2
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 2 < 6
Tập hợp C các số tự nhiên x mà 7 – x = 8
Tập hợp D các số tự nhiên x mà x + 0 = x
Bài 5: (1,5đ) Cha mua cho em một quyển sổ tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?
Bài 6: Các số tự nhiên từ 1000 đến 10000 có bao nhiêu số có đúng 3 chữ số giống nhau.
Câu 7: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x , biết :
a) 10 +2x = 45 : 43
b) 118 – (2x – 6) = 2448 : 24
c) 2.3x – 135.273 = 10. 312 + 3. 274
d, (3x + 5)2 = 289
e, x. (x2)3 = x5
f, 32x+1 . 11 = 2673
Bài 8. Tính giá trị các biểu thức.
a) ; c) ; d)
Bài 9 :So sánh các số sau, số nào lớn hơn?
a) 2711 và 818 b) 6255 và 1257 c) 523 và 6. 522 d) 7. 213 và 216

Bài 10: Cho hai biểu thức C= (15+8).3- 4 và D = 15 +8.3- 4
Không thực hiện phép tính hãy so sánh hai biểu thức trên.
Bài 11:Tìm số nguyên tố p sao cho
4p + 11 là số nguyên tố nhỏ hơn 30.
P + 2; p +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.