THẦY DUY TẶNG TOÁN 9 ĐẦY ĐỦ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về THẦY DUY TẶNG TOÁN 9 ĐẦY ĐỦ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I HAI
A: II .
DẠNG I: Tìm điều kiện cho biến để căn thức có nghĩa ?
Cần nhớ: có nghĩa

Bài 1: Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa?
a) b) c) d)
e) f)
m) n) k) l)
DẠNG II: So sánh hai căn thức bậc hai:
Bài 2: So sánh các số a và b biết:
a = và b = b) và
c) a = và b = 5d) a = và b =
e) a = và b =
Bài 3: Phân tích thành tích:
a) ; ;
b) ; ;
c) ; ;
d) ;
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; b) ; c)
d) ; e) ; f)
Bài 5: Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn:
a) ; ; ; ;
b) ; ;
Bài 6: Khử mẫu của các biểu thức lấy căn :
; ; ;
Bài 7: Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau:
a) b) c) d)
Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) :
d)
e) f)
g) k)
Bài 9: Chứng minh các đẳng thức sau:
a) b)
Bài 10: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c)
Bài 11: Cho biểu thức: (với x >0, x ≠ 1 và x ≠ 4)
a) Rút gọn A.
b) Tìm giá trị của x để A = 0.
c) Tìm các giá trị của x để A < 0.
Bài 12: Cho biểu thức:
Q = .
a)Tìm các giá trị của x để Q xác định .
b)Rút gọn biểu thức Q.
c)Tìm tất cả các giá trị của x để Q < 1
Bài 13: Thực hiện phép tính:
a) b)
c) d)
e) f)
Bài 14: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d)
Bài 15: Giải phương trình :
a) b)
c) d) e)
Bài 16 : Cho biểu thức:
a) Rút gọn A
b) Tìm x để A =
c) Tìm x( Z để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài 17: Cho biểu thức: Với và
a) Rút gọn B
b) Tìm x để B = 3
Bài 18: Cho biểu thức: Với và
a) Rút gọn C
b) Tìm x sao cho
Bài 18: Cho biểu thức:
a) Rút gọn D b) Tính giá trị của D với x = c) Tính giá trị của x để
Bài 19:

Bài 20: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 21: Giải các phương trình sau:
b)
Bài 22: Rút gọn các phân thức:
( với b) ( với )
( với ) d) (với )
Bài 23: So sánh:
và 16 b) 4 và c) và 3
Bài 24: Rút gọn các biểu thức sau:
với b) với a < 0
Bài 25 : Tìm x , biết:
b) c)
e)
Bài 26: Chứng minh:
b)
Bài 27: Cho biểu thức: .
1. Rút gọn biểu thức trên.
2. Tìm giá trị của x và y để S=1.
Bài 28: Tính : .
Bài 29:Cho biểu thức: P = , với x 0
a)Rút gọn biểu thức P.
b)Tìm x để P = -5
Bài 30: Rút gọn các biểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.