THẦY CÔ ƠI GIẢI DÙM EM VỚI EM GẦN THI RÔI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về THẦY CÔ ƠI GIẢI DÙM EM VỚI EM GẦN THI RÔI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013

Bài 1 (2 điểm):
Cho biểu thức P
– Rút gọn P. b)Tìm các GT của x để P0.
Tìm các số m để có các GT của x thoả mãn P
Câu 2 (2,5 điểm)Một đoàn xe cẩu chở 180 tấn hàng từ cảng trở về kho. Khi bắt đầu chở thì 1 xe bị hỏng nờn mỗi xe phải chở thêm 1 tấn và cả đoàn chở vượt định mức 10 tấn. Hỏi đoàn xe lúc đầu có mấy chiếc
Câu 3 (1 điểm): Cho phương trình (ẩn x):
Giải phương trình đã cho với m=1.
2)Tìm giá trị của m để pt đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn hệ thức:
Câu 4(3,5 điểm): Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm (O;R) có cạnh BC cố định còn điểm A thay đổi trên đường tròn (O). Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H.
Chứng minh tứ giác AEHD nội tiếp được đường tròn.
Chứng minh .
Kéo dài AO cắt đường tròn tại F. Chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành.
Chứng minh rằng khi A thay đổi trên đường tròn (O) thì độ dài đoạn AH không đổi.

Câu 2 : ( 2 điểm )
Cho phương trình : x2- 2(m – 2)x – (m – 1) = 0 (1)
A, Giải PT với m=3 ?
B, Chứng minh rằng PT (1) có nghiệm với mọi m ?
C, Với x1 , x2 là nghiệm của PT (1) hãy tìm giá trị của m sao cho thỏa mãn hệ thức : x12 – 2×1 x2 +x22+ 4 x12x22 = 4
Câu 3 : ( 2 điểm ) ( Giải bài toán bằng cách lập phương trình )
Một xe Ô tô tải đi trên quãng đường từ A đến B dài 360 km với một vận tốc dự định . Nhưng xe ô tô đi được 6 giờ với vận tốc dự định thì xe Ô tô nghỉ 36 phút để đến B đúng thời gian dự định xe Ô tô tải phải tăng vận tốc thêm 10km/h nữa trên quãng đường còn lại
Tính vân tốc dự định của xe Ô tô tải và thời gian xe chạy thực tế trên đường ?
Bài 1:(2,0 điểm) Cho biểu thức
(Với )
a, Rút gọn biểu thức trên.
b, Tìm các giá trị x để A = 13.
c, Tìm GTNN của A
Bài 2:(2,0 điểm)
Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 7 = 0.
a. Giải phương trình trên khi m = 2.
b. Tìm m để phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt.
Bài 1: (2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.