Tha Dai 8 Ktra tiet 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Tha Dai 8 Ktra tiet 21, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra 45’ Đai số 8, bài số 1 tiết 21.

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.ân và chia đa thức

– Chia đơn thức cho đơn thức
– Kiểm tra sự chia hết

-Nhân đơn thức với đa thức.
– Thực hiện phép nhân.
– Chia đa thức cho đa thức
– Thực hiện phép chia.
– Chia đa thức cho đơn thức
– Kiểm tra sự chia hết.

– Chia đa thức cho đơn thức
– Kiểm tra sự chia hết.
-Nhân đa thức.
– Nhân dùng HĐT.

Số câu
01 – Bài 1.2

01 – Bài 1.1
01 – Bài 5
01 – Bài 1.3

01 – Bài 1.8
01 – Bài 3b
6

Số điểm.Tỉlệ%
0,25

0,25
1,25
0,25

0,25
0,75
3,25 = 32,5%

2. Hằng đẳng thức

– HĐT 1,2,3 thông dụng
– Tìm hạng tử còn lại.
– HĐT 1,2,3 thông dụng
– Khai triển, thu gọn.
– HĐT 1,2,3 thông dụng
– Tính giá trị, tìm x.

– HĐT cơ bản 4 – 7.
– Kiểm tra chia hết.
-HĐT 1,2,3 thông dụng
– Thu gọn HĐT.

– HĐT 1,2,3 thông dụng.
– Biến đổi HĐT.

Số câu
01 – Bài 1.6
01– Bài 2.a
02– Bài 1.4,7

01– Bài 1.5
01 – Bài 2.b

01 – Bài 6
7

Số điểm.Tỉlệ%
0,25
1,25
0,5

0,25
1,0

0,5
3,5 = 35%

3. Phân tích đa thức

– Ptích đa thức
– Nhóm,
đặt NTC.

– Phân tích đa thức
– Đặt NTC, tìm x.

– Phân tích đa thức.
– đặt NTC dùng HĐT.

Số câu

01 – Bài 3a

01 – Bài 4.a

01 – Bài 4.b

3

Số điểm.Tỉlệ%

1,25

1,0

1,0

3,25 = 32,5%

Tổng số câu
Số câu
4
Số câu
5
Số câu
4
Số câu
3
16

Tổng số điểm
Số điểm
3,0
Số điểm
3,0
Số điểm
2,5
Số điểm
1,5
10

Tỉ lệ %
Tỉ lệ%
30%
Tỉ lệ%
30%
Tỉ lệ%
25%
Tỉ lệ%
15%
100%

GV: Nguyễn Văn Tha – THCS Lê Khắc Cẩn – Tháng 10/2012

Đề bài
Bài 1 (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Kết quả của phép 3x. (x2 – 2x) là :
A. 3×2 – 2x
B. 3×3 – 6×2
C. –3×5
D. 3×3 + 6×2

2. Kết quả của phép chia 18x2y2z : ( – 6xyz ) là:
A. –3xyz
B. –3x3y3z2
C. –3xy
D. – 3xy0

3. Đa thức : 3x4y3 + 6x3y2 –12x2y2 không chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. 3x2y2
B. – 6xy2
C. 3xyz
D. –17xy

4. Giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 tại x = 2014 là:
A. 20142
B. 2015
C. 20142+1
D. 20152

5. Đa thức – 27 chia hết cho đa thức nào sau đây:
A. x2 – 3
B. x2 + x + 1
C. x +3
D. x2 – x + 1

6. Tìm M để hoàn thành HĐT (2x – 3 )2 = 9 + M + 4×2 là:
A. –12xy
B. –3x2y
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.