test thi hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về test thi hk1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
MÔN TOÁN- LỚP 9
THANH HÓA Năm học 2015-2016
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

Bài 1: (2 điểm)
1-
a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm x, biết:
2- Giải hệ phương trình :
Bài 2: (2 điểm)
Cho biểu thức P=
a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm các giá trị của x để P 0 ; x4 ta có :

(vì > 0)

kết hợp ĐKXĐ ta có x >1, x 4 thì P < 1

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25
0.25

3
(2,5đ)

a) Hàm số y = (m -1)x + 2 đồng biến trên R m – 1 >0 m > 1

b) Khi m = 2, ta có hàm số y = x + 2
Hai điểm thuộc đồ thị: (0;2) và (-2;0)

Vẽ đồ thị

c) Hoành độ giao điểm của (d1)và (d2) là nghiệm của phương trình::
x + 2 = 2x – 3 x = 5
Thay x = 5 vào phương trình (d2): y = 7
Vậy (d1) cắt (d2) tại điểm M(5;7)

0.5

0.5

0.5

0.5
0.25
0.25

4
(3,5đ)
/
a/ Tam giác OAK cân:
Ta có: AB OB ( T/c tiếp tuyến )
OK OB ( gt )
AB // OK => góc O1 = góc A2
Mà góc A1 = góc A2
=> góc O1 = góc A2
Vậy tam giác OKA cân tại K.
b/ CM : KM là tiếp tuyến (O)
Ta có : OI = R , OA = 2R =>IA = R
=> KI là trung tuyến tam giác OKA
Mà tam giác OKA cân tại K ( Cmt)
=> KI OA Hay KM OA
Vậy KM là tiếp tuyến (O)
c/ Tính chu vi tam giác AMK theo R.
Tam giác AOB (góc B = 900), có: OA = 2R , OB = R =>AB =
= AM + MK + AK = AM + MI + IK + KA
Mà MB = MI
KI = KC (t

Hỏi và đáp