TẬP ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về TẬP ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1

Câu 1 (2.5đ): Thực hiện phép tinh (tính nhanh nếu có thể):
a)
b) c)
d)
Câu 2 (2đ): Tìm x

Câu 3 (2đ): Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Câu 4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho: xOy = 300; xOt = 700.
a, Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b, Tính góc yOt, Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?
c, Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt?
d, Gọi tia Oa là phân giác của góc mOt, tính góc aOy?
Câu 5 (0.5đ): So sánh với 1

ĐỀ 2

Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) . + . – c)

b) d)

Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x biết :

a) c)

b) 2 – d)

Câu 3: (2 điểm). Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp
Câu 4: (3đ) Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 750, góc xOz = 250.
Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tính góc yOz
Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
Câu 5: (1đ) Tính

ĐỀ 3

Bài 1(1,5 điểm ) : Tính hợp lí.
a) + + + + b)
c)
Bài 2 (3 điểm) Tìm x.
a) x + 30% x = -1,31) b) c)
d) e) f)
Bài 3(1,5điểm) Một ôtô đã đi 120km trong 3 giờ.Giờ thứ nhất ôtô đi được quãng đường; Giờ thứ hai ôtô đi được quãng đường còn lại.
a) Tính quãng đường ôtô đi trong mỗi giờ?
b) Quãng đường đi trong giờ thứ 3 chiếm mấy phần trăm cả đoạn đường?
Bài 4(3 điểm ) Cho hai góc kề bù và , biết = 1200
a/ Tính
b/ Gọi Ot là tia phân giác của.Tính
c/ Tia Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?

Bài 5 ( 1 điểm ) Tính

ĐỀ 4

Bài 1 (2,5 điểm) : Tính hợp lí
a) b)
c) d)
e) f) (-25) . 125. 4 .(-8). (-17)
g) h)
i) k)
Bài 2 (2 điểm) Tìm x
a) b)
c) d)
Bài 3 🙁 2 điểm )
Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.
Bài 4: (3 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz = 420, xÔy= 840
a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?
b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’
c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’
Bài 5: (1 điểm) Tính

ĐỀ 5
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các

Hỏi và đáp