tập đề kiểm tra học kì I toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về tập đề kiểm tra học kì I toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Môn TOÁN Lớp 8
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: (1,5 điểm)
1) Thực hiện phép tính:
2) Rút gọn biểu thức:
Bài 2: (2,5 điểm)
1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) b)
2) Chứng minh đẳng thức:
Bài 3: (2 điểm)
Cho biểu thức: Q = .
a) Thu gọn biểu thức Q.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD AB, HEAC (D AB, E AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.
a) Chứng minh AH = DE.
b) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông.
c) Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.
d) Chứng minh SABC = 2 SDEQP .
——————–Hết——————-

Đề số 2
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Môn TOÁN Lớp 8
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: ( 1,0 điểm)
Thực hiện các phép tính:
1) 2)
Bài 2: (2,5 điểm)
1) Tính giá trị biểu thức: tại .
2) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b)
Bài 3: (1,0 điểm)
Tìm số nguyên tố x thỏa mãn:
Bài 4: (1,5 điểm)
Cho biểu thức A= ( với )
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn , biểu thức A luôn có giá trị âm.
Bài 5. (4 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.
1) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
2) Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH.
3) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh ba điểm H, G, O thẳng hàng.
——————–Hết——————-

Đề số 3
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Môn TOÁN Lớp 8
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1. (2 điểm)
1) Thu gọn biểu thức:
2) Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:
a) A =
b) B =
Bài 2: (2 điểm)
1) Thực hiện phép chia sau một cách hợp lí:
2) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
Bài 3. (2 điểm)
Cho biểu thức: P =
1) Rút gọn biểu thức P.
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn
Bài 4: (4 điểm)
Cho hình vuông ABCD, M là là trung điểm cạnh AB, P là giao điểm của hai tia CM và DA.
1) Chứng minh tứ giác APBC là hình bình hành và tứ giác BCDP là hình thang vuông.
2) Chứng minh 2SBCDP = 3 SAPBC .
3) Gọi N là trung điểm BC, Q là giao điểm của DN và CM. Chứng minh AQ = AB.
——————–Hết——————-

Đề số 4
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Môn TOÁN Lớp 8
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: (2 điểm)
1) Thu gọn biểu thức sau:
2) Tính nhanh giá trị biểu thức:
Bài 2: (2 điểm)
1) Tìm x biết:
2) Cho P = và Q = . Tìm m để P chia hết cho Q.
Bài 3: (2 điểm)
1) Rút gọn biểu thức:
2) Cho M =
a) Rút gọn M
b) Tìm các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.
Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.
1) Chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.