tap de khao sat dau nam lop9 + dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về tap de khao sat dau nam lop9 + dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng
Môn toán lớp 9
Năm học 2009 – 2010

Thời gian làm bài: 60 phút.

1,Cho biểu thức : (3đ)

a, Rút gọn A.
b, Tìm giá trị của x để A = -2.
c, Tìm giá trị của x để A < 1.

2, Giải bài toán bằng cách lập phương trình (3đ)
Hai tổ sản xuất cùng may 1 loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ 2 may trong 5 ngày thì cả 2 tổ may được 1310 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong 1 ngày may được bao nhiêu áo? Biết rằng trong 1 ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ 2 là 10 chiếc áo.

3, Hình học: (4đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc với AB tại E; và HF vuông góc với AC tại F.
a, Chứng minh rằng: tứ giác AEHF là hình chữ nhật.
b, Gọi I,K lần lượt là trung điểm của BH và CH. Tứ giác IEFK là hình gì?
c, Chứng minh rằng : Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AFE.
d, Chứng minh rằng : AE x AB=AF x AC.

Đáp án biểu điểm
Môn toán lớp 9
Năm học 2009 – 2010

Nội dung
Điểm

Bài 1

a)
Điều kiên: x ≠ 2; x ≠ 3;
0,25

Qui đồng mẫu:

0,5

Phân tích:

0,75

Thu gọn:

0,5

b)
Tìm được:
0,5

c)
A < 1 khi và chỉ khi x < 3 và x ≠ 2
0,5

Bài 2
– Chọn ẩn, đơn vị, điều kiện
0,75

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn
0,75

– Viết được phương trình
0,5

– Giải phương trình
0,5

– Kết luận
0,5

Bài 3
– Vẽ hình đúng, ghi giả thiết, kết luận
0,5

a)
AEHF là hình chữ nhật
1,0

b)
IEFK là hình thang vuông
1,0

c)
Chứng minh tam giác đồng dạng
1,0

d)
Chứng minh AE x AB=AF x AC
0,5

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn : Toán 9
Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau :
5x – 2 = 2x +1
(x – 3)2 – (x + 2)2 = 0
c.
d.
Câu 2: (2 điểm )
Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
7x – (x + 2) > 5x + 4
Tìm x ở hình vẽ sau :

Câu 3: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ do nhà trường phát động, hai lớp 9A và 9B nộp được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Nếu chuyển 32 kg giấy vụn từ lớp 9A sang lớp 9B thì số kg giấy vụn của lớp 9A chỉ bằng 2/3 số kg giấy vụn của lớp 9B. Hỏi mỗi lớp lúc đầu đã nộp bao nhiêu kg giấy vụn?
Câu 4: (3 điểm)
Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Vẽ đường cao BH.
Chứng minh .
Cho BC = 15 ; DC = 25 . Tính HC, HD .
Tính diện tích hình thang ABCD.

Câu 5: (1 điểm)
a , T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc: A =
b, Một lăng trụ đứng có chiều cao 7cm, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ.
—Hết—

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 9
NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn : Toán 9

Câu
Nội dung bài giải
Điểm

1
(2 điểm)
Giải phương trình
5x – 2 = 2x +1
3x = 3
x = 1
Vậy phương

Hỏi và đáp