tai lieu tong hop – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về tai lieu tong hop, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN : VẬT LÝ LỚP 8
Thời gian : 45 phút ( Không tính thời gian phát đề )

( Học sinh không phải chép đề vào giấy thi )

MA TRẬN :

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Nhiệt năng
Câu 1
2 đ

Năng suất tỏa nhiệt
Câu 2
2 đ

Nhiệt lượng

Câu 3
2 đ
Câu 5
2 đ

Công suất

Câu 4
2 đ

TS câu
2
2
1

TS điểm
4
4
2

%
40
40
20

ĐỀ THI :

I.Lý thuyết : (4 điểm )
Câu 1 : Nhiệt năng là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ? ( 2 điểm)
Câu 2 : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì ? Nói năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.106 J/kg điều đó có ý nghĩa gì ? ( 2 điểm ) .
II. Bài tập : ( 6 điểm )
Câu 3 : Một chiếc thìa bằng nhôm và một chiếc thìa bằng đồng cùng nhúng vào một cốc nước nóng .Nhiệt độ cuối cùng của chúng có bằng nhau không ? Tại sao ? ( 2 điểm )
Câu 4 : Một cần trục nâng một vật nặng có khối lượng 600kg lên độ cao 4,5m trong thời gian 12 s . Tính công suất của cần trục. ( 2 điểm )
Câu 5 : Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước . Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước .Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 200C , nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K , nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài . ( 2 điểm)

—————————HẾT ————————-

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN : VẬT LÝ LỚP 8
Câu 1 : (2 điểm )
-Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật (1 điểm )
– Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng : Thực hiện công hoặc truyền nhiệt (1 điểm )
Câu 2 : (2 điểm )
– Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu : là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn . (1 điểm )
– Nói năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.106 J/kg điều đó có ý nghĩa là 1kg củi khô bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng bằng 10.106 J. (1 điểm )
Câu 3 : (2 điểm )
Có bằng nhau . Vì khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của các vật đã trao đổi nhiệt với nhau đều bằng nhau .
Câu 4 : (2 điểm )

Câu 5 : ( 2 điểm )

——————HẾT ———————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.