Tai lieu on thi toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tai lieu on thi toan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các loại bài tập về biểu thức

Bài 1: Cho biểu thức
Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P6
Bài 18: Cho biểu thức: P=
Rút gọn P
Tìm các giá trị của a để P0 x
Bài 21: Cho biểu thức : P
Rút gọn P
Tính khi x
Bài 22: Cho biểu thức P
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để P=20
Bài 23: Cho biểu thức P
Rút gọn P
Chứng minh P
Bài 24: Cho biểu thức : P
Rút gọn P
Tính P khi a=16 và b=4
Bài 25: Cho biểu thức: P
Rút gọn P
Cho Ptìm giá trị của a
Chứng minh rằng P
Bài 26: Cho biểu thức: P
Rút gọn P
Với giá trị nào của x thì P

Hỏi và đáp