Tài liệu ôn thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tài liệu ôn thi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các loại bài tập về biểu thức

Bài 1: Cho biểu thức
Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P6
Bài 18: Cho biểu thức: P=
Rút gọn P
Tìm các giá trị của a để P0 x
Bài 21: Cho biểu thức : P
Rút gọn P
Tính khi x
Bài 22: Cho biểu thức P
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để P=20
Bài 23: Cho biểu thức P
Rút gọn P
Chứng minh P
Bài 24: Cho biểu thức : P
Rút gọn P
Tính P khi a=16 và b=4
Bài 25: Cho biểu thức: P
Rút gọn P
Cho Ptìm giá trị của a
Chứng minh rằng P
Bài 26: Cho biểu thức: P
Rút gọn P
Với giá trị nào của x thì P

Hỏi và đáp