Tài liệu ôn HSMN Toán 8-Kiệm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tài liệu ôn HSMN Toán 8-Kiệm, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mục lục
a. phần mở đầu
1. Lý do chọn đề 2
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
4. Giả thuyết khoa học 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Giới hạn của đề tài 3
7. Những luận điểm bảo vệ 3
8. Những đóng góp mới cũng như ý nghĩa lý luận thực tiễn của đề tài. 3
9. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
B. Nội dung 5
II.Phép chia hết 6
Vấn đề 1: Phương pháp chứng minh chia hết 6
Vấn đề 2: Dấu hiệu chia hết 9
Vấn đề 3: Các bài tập khác về chia hết 10
III. Các bài tập về phép chia hết 12
c. Kết luận chung 13
Dữ liệu tham khảo 15

a. phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài:
Đồng chí Phạm Văn Đồng từng nói : “Toán học là môn thể thao của trí tuệ giúp cho chúng ta rèn luyện tính thông minh, sáng tạo”.
Toán học ra đời gắn liền với con người, với lịch sử phát triển và cuộc sống xã hội loài người. Nó có lý luận thực tiễn lớn lao và quan trọng và Số học là một bộ môn đặc biệt quan trọng của toán học. Nếu đi sâu nghiên cứu về môn số học hẳn mỗi chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều điều lý thú của nó mang lại . “Các phương pháp chứng minh chia hết” là một đề tài hay của số học, nó đã thực sự lôi cuốn nhiều người yêu toán học.
Ngày nay xã hội đang rất cần Những mẫu người thông minh, trí tuệ, sáng tạo. Học toán sẽ giúp chúng ta phát huy cao độ Những đức tính ấy. “ Các
phương pháp chứng minh chia hết ”mà tôi sẽ đề cập dưới đây chỉ là một khía cạnh trong vô vàn Những khía cạnh khác của bộ môn số học nói riêng và toán học nói chung.
Trong Mọi năm gần đây, các kỳ thi học sinh giỏi bậc THCS và các kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên thường gặp Các bài toán về phép chia hết. Dạng toán này rất phong phú và đa dạng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em học sinh ở bậc THCS, phải bằng cách giải thông minh, tìm ra các biện pháp hữu hiệu và phù hợp với trình độ kiến thức toán học ở bậc học để giải quyết loại toán này.
Với ý nghĩa như vậy, việc hướng dẫn học sinh nắm được các phương pháp giải các bài toán về phép chia hết là vấn đề quan trọng. Qua thực tế giảng dạy, tìm tòi, học hỏi, bản thân đã rút ra được một số phương pháp để giải các bài toán về phép chia hết nhằm giúp thêm tài liệu cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán, nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Mục đích nghiên cứu
* Đối với GV
– Nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ cho quá trình giảng dạy.
– Làm quen với công tác nghiên cứu khoa học để ngày càng phục vụ cho việc giảng dạy hiệu quả hơn.
* Đối với HS
– Giúp HS hệ thống một số phương pháp giải bài toán về phép chia hết.
– Nâng cao chất lượng giáo dục,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.