Tai lieu on HSG Toan 9-Kiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Tai lieu on HSG Toan 9-Kiem, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tuần 1+2 Căn bậc hai – hằng đẳng thức .

I, Mục tiêu:
* Kiến thức – Kĩ năng:
– HS được củng cố đ/n, phân biệt cách tìm CBH, CBHSH của một số thực.
– Nắm vững và tìm được đkxđ của
– áp dụng khai triển HĐT vận dụng rút gọn được biểu thức.
* Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II, Lí thuyết cần nhớ:
Căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho a.
Số a > 0 có hai CBH là và
Số a0 , được gọi là CBHSH của a.
a, b là các số không âm, a < b
xác định (hay có nghĩaA 0 (A là một biểu thức đại số).
III, Bài tập và hướng dẫn:
Bài tập:
Tìm CBH, CBHSH của Mọi số sau: 25; 3; 5; 17; 23, 81, 144; 225; 324; 289.
Bài 1. Tính:
a, ;
b,
c,
( Sử dụng HĐT ).
Bài 2. So sánh các cặp số sau:
a, 10 và và 3; và
b, và 2; -2và -5và
( Sử dụng a, b là các số không âm, a < b
Bài 3. Tính:
a,
b, a 0); a < 0) ;
( x > 3); a < 2);
b > 0);
c, .
( Chú ý ĐK của các chữ trong biểu thức )
Bài 4. Tìm điều kiện xác định của các CTBH sau:
a,
b,
c,
d,
( Chú ý ĐK để biểu thức dưới căn không âm, mẫu khác 0).
Bài 5. Tìm x biết:
a,
b,
c,
( Chú ý sử dụng định nghĩa CBH ).
Bài 6. Phân tích thành nhân tử:
a, 7 – x (x > 0); 3 + 2x (x < 0).
b, x – 9 (x > 0).
c,
( Rút ra HĐT
Bài 7. Rút gọn:
a,
( Chú ý sử dụng HĐT và HĐT ).
b,
c,
( Chú ý sử dụng HĐT và HĐT ).
Bài 8. Giải các PT sau:
1,
2,
3, Xét ĐK pt vô nghiệm);
( áp dụng:
4, (áp dụng.
5, ( ĐK, chuyển vế, bình phương 2 vế).

vt3; vpx = 1/3) .
nh giá tương tự).
6, (x =2; y=1/3); (x=3; y=3).

tuần 3
Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
I, Mục tiêu:
– HS được củng cố, ghi nhớ hệ thống các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
– áp dụng các hệ thức đó vào làm được bài thập cơ bản tính toán các độ dài của các yếu tố
trong tam giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.