TÀI LIỆU LUYỆN THI VÀO 10 ĐẦY ĐỦ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về TÀI LIỆU LUYỆN THI VÀO 10 ĐẦY ĐỦ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI 1: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC
A. Lí thuyết:
SGK – GV cung cấp trên bảng.
B. Bài tập mẫu:
1. Tính:
a. b. c. d. e.
f. g. h. i. j.
HD: a. 9 ; b. 0 ; c. 5 ; d. 2 ; e. -7 ; f. 1 ; g. 5 ; h. ; i. ; j. 3
2. Tính:
a. b. c. d. e. với
HD: a. 0,3 b. – 5 c. d. e.
3. Tính:
a. b. c. d. e. f.
HD: a. b. c. d. e. f.
4. Tính giá trị biểu thức:
a. A = b. B =
HD: a. A = 1 b. B =
5. Trục căn thức ở mẫu (rút gọn biểu thức):
a. b. c. d. e. f. g.
HD: a. b. c. d. e. f. g.
6. Rút gọn các biểu thức sau:
a. b. c.
HD: a. A = 1 b. B = c. C =
7. Rút gọn biểu thức: với và .
HD: M =
8. Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.
b) Rút gọn P.
c) Tìm x để P = 2.
HD: a) ĐK: b) c) x = 16
9. Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn Q.
b) Tìm a để Q dương.
HD: a) b)
10. Cho biểu thức: .
a) Tìm điều kiện để A có nghĩa .
b) Khi A có nghĩa , chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a .
HD: a) b) Rút gọn ta được : không phụ thuộc vào a .
11. Cho biểu thức: với và
a) Rút gọn B ; b) Tìm x để
HD: a) ; b)
12. Cho biểu thức: với và
a) Rút gọn C ; b) Tìm x sao cho .
HD: a) ; b) .
13. Chứng minh các đẳng thức ( với a , b không âm và )
a) .
b) .
HD: Biến đổi (đpcm).
———————————————-HẾT BÀI 1———————————————————

BÀI 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ
A. Lí thuyết:
SGK – GV cung cấp trên bảng.
B. Bài tập mẫu:
Bài 1:Giai các hệ phương trình sau:
1. 2. 3. 4. 5.
7. 8. 9.
11. 12. 13.
14. 15. 16.
Bài 2. Tìm giá trị của a và b để :
a) hệ phương trình có nghiệm (x,y)=(1;5)
b) hệ phương trình có nghiệm là (x,y) = (3;-1)
Bài 3 . Tìm giá trị của a và b để hai đường thẳng (d1):
và (d2): cắt nhau tại điểm M(2;5).
——————————————Hết bài 2——————————————————-
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN SỐ
A. Lí thuyết:
SGK – GV cung cấp trên bảng.
B. Bài tập mẫu:
1. Giai các phương trình bậc nhất sau:
a) b) c) d)
e) f) g) h)
2. Giai các bất phương trình bậc nhất sau:
a) b) c) d)
e) f) g)
3. Giai các phương trình bậc hai sau:
a) b) c) d)
e) f) g) h)
i) j)
4. Cho phương trình:
a) Tìm

Hỏi và đáp