T69+70 thi hoc ky II toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về T69+70 thi hoc ky II toan 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra học kỳ ii năm học 2008-2009.
Toán 8
( Thời gian 90 phút không kể thời gian chép đề)
Ma trận.
Mức độ KT

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu
điểm

Phương trình bậc nhất một ẩn

1

2

1

2
2

4

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1
1
1

1

Tam giác đồng dạng

1
1

1
1

1
1
3

3

Hình lăng trụ hình, chóp đều

1
1

1

1
2

2

Tổng
1
1
3
4
4
5
8
10

đề bài .
1). (3đ) Giải các phương trình sau :
a) b)
c) d)

2). (1đ)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : (1đ)
a) b)
3). (2đ) Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 70 km và sau một giờ thì gặp nhau .Tính vận tốc của mỗi xe? Biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km/ giờ (2đ)
4) (3đ) Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm.Vẽ đường cao AH.
a) Tính BC.
b)Chứng minh AB2 = BH.BC.
Tính BH, HC.
c) Vẽ phân giác AD của góc A ( DBC)
Chứng minh H nằm giữa B và C.
5) (1đ) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A/B/C/D/ có AB = 10 cm,BC = 20 cm, A A/ = 15 cm.
a) Tính thể tích hình hộp chữ nhật.
b) Tính độ dài đường chéo AC/ của hình hộp chữ nhật.
( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

đáp án – thang điểm.
1). (3 đ)

Giải các phương trình sau :
a) b) ; ĐKXĐ :

Vậy: ( 0,5đ)
Vậy( 0,75đ)

c) d)
ĐKXĐ : *
MTC : 2(x + 1)(x + 2)(x – 3)
=>2(x + 1)(x + 2) + 2(x + 2)(x – 3) – 2.2x (x + 2) = 0 – 4x = 2 – 1
2+4x + 2x + 4 + 2 – 6x + 4x – 12 – 4 – 8x = 0 x = nhận) (0,5đ)
– 4x = 8 x = – 2
Vậy( 0,75đ) *
– 2x – 1 – 5x = x + 2 – 8x = 3
x nhận)
Vậy: (0,5đ)
2). (1 đ)
Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
a) MTC: 6 b) ; MTC: 40
10(5x + 3) – 8(9x + 2) < 5(7 – 3x)
50x + 30 – 72x – 16 < 35 – 15x – 22x + 15x < 35 -14
– 7x < 21
Vậy: x >- 3
Vậy:

3). (2 đ)Gọi x là vận tốc xe thứ

Hỏi và đáp