T59 Kiểm tra đại 9 chương IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về T59 Kiểm tra đại 9 chương IV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 59 Kiểm TRA chương iv – đại số 9

I. Mục tiêu:
– Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trong chương 1 của học sinh.
– Kỹ năng: Học sinh biết suy luận, tư duy và trình bày bài làm
– Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận hoàn toàn.
III. Ma trận kiểm tra.

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số
y = ax2.

Hiểu các t/c của hàm số
y = ax2.
Biết vẽ đồ thị của hàm số
y = ax2 với giá trị bằng số của a.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
1
1,0

2
2 điểm= 20%

2. Phương trình bậc hai một ẩn

Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.

Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0

3
3,0

4
4,0 điểm= 40%

3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Vận dụng hệ thức đơn giản
Vận dụng được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
2,0
1
1,0
1
2,0
4
4,0 điểm= 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
1
1,0 10%
3
3,0 30 %
6
6,0 60 %
10
10 điểm

Câu
Nội dung Đáp án 1
điểm

1 a,
Vì a = 2 >0 nên hàm số đồng biến khi x > 0, và nghịch biến khi x < 0.
1

b,
Vẽ đúng đồ thị hàm số
1

2 a,
Xác định a – b + c = 0, chỉ ra một nghiệm bằng -1 một nghiêm 1/403
1

b,
Tìm đúng nghiệm
1

c,
X1 = X2 =
1

Câu 3 a
Thay và tìm đúng nghiệm
1

3 b
Tìm đúng tổng và tích hai nghiệm
2

Tìm tổng nghịc đảo hai nghiệm
1

Tìm tổng hai bình phương
1

Bài kiểm tra
Môn : Toán 9 – Chương IV
Họ và tên:………………………………………Lớp:9….. đề số……….

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài:
Bài 1 Cho hàm số:
a, Hãy nêu tính đồng biến và nghịch biến của số trên?
b, Vẽ đồ thị hàm số trên
Bài 2 Giải các phương trình sau:
a) 2015×2 + 2020x + 5 = 0
b)
c)
Bài 3 : Cho phương trình 3×2 – 8x + m = 0 .
Giải phương trình khi m =5 .
Khi m = – 4, không giải phương trình hãy tính x1 + x2 ; x1.x2 ;
Tìm m để x12 + x22 =
B ài l àm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài kiểm tra
Môn : Toán 9 – Chương IV
Họ và tên:………………………………………Lớp:9…… đề số…………..

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài:
Bài 1 Cho hàm số:
a, Hãy nêu tính đồng biến và nghịch biến của số trên?
b, Vẽ đồ thị hàm số trên
Bài 2 Giải các phương trình sau:
a) 2010×2 – 2011 x + 1 = 0
b)
c)
Bài 3 : Cho phương trình 3 x2 – 8 x + m = 0 .
Giải phương trình khi m = – 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.