t39 Kiem tra chuong I (bai soan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về t39 Kiem tra chuong I (bai soan), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 39.
Ngày dạy: 30/11/2010.
KIỂM TRA CHƯƠNG I.
I. Mục tiêu:
– Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I của HS.
– Kiểm tra kĩ năng – thực hiện các phép tính, tìm số chưa biết từ 1 biểu thức hoặc từ Các điều kiện cho trước, kỹ năng giải bài tập về tính chất chia hết, số nguyên tố, hợp số, kĩ năng áp dụng các kiến thức về ƯC, ƯCLN, BC, BCNN vào giải các bài tập thực tế.
II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU,THIẾT BỊ DẠY HỌC:
– GV: Đề kiểm tra.
– HS: Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1/ Ổn định tổ chức:
Kiểm diện: 6A: 6B:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Dạy-Học bài mới:
Tổ chức kiểm tra.
Đề bài:
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho tập hợp A = 3; 7. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 3 ( A B. 3 ( A C. 7 ( A D. A ( 7.
Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62.
Câu 3. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3.
Câu 4. Kết quả của phép tính 55.53 là:
A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108.
Câu 5. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 77 B. 57 C. 17 D. 9.
Câu 6. Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố , cách viết nào sau đây là đúng :
A. 60 = 22.3.5 B. 60 = 2.3.10 C. 60 = 3.4.5 D. 60 = 22 . 15
Câu 7. Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23: 22 là:
A. 2 B. 8 C. 11 D. 29.
Câu 8. BCNN (6, 8) là :
A. 48 B. 36 C. 24 D. 6.
II. Phần tự luận (6 điểm)
Trình bày lời giải cho các câu sau vào bài làm.
Câu 9. (3 điểm)
a) Tìm số tự nhiên x biết: (2x − 8). 2 = 24
b) Tính nhanh: 2 . 169 . 12 ( 4 . 6 . 42 ( 8 . 27 .3
c) Tìm ước chung lớn nhất của 204 và 126.
Câu 10.( 2.5 điểm)
Các sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 200 đến 500.
Câu 11 (0,5 điểm) Cho k ( N*, chứng tỏ rằng 2k + 1 và 9k + 4 là hai số nguyên tố cùng nhau.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: TOÁN 6
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
D
B
C
A
D
C

Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Câu
Đáp án vắn tắt
Điểm

9
a
(2x − 8). 2 = 24 ( 2x – 8 = 23 ( 2x = 16 ( x = 8.
1.0

b
2.169.12 ( 4.6.42 ( 8.27.3 = 24.169 ( 24.42 ( 24.27
= 24.(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.