T28.KTHH-THCSTT CHO MOI-BK – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về T28.KTHH-THCSTT CHO MOI-BK, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NS: 24/04/2010
NG: /04/2010 Tiết 28- KIỂM TRA CHƯƠNG II
I/ MỤC TIÊU :
Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương II về :
* Góc , số đo góc , khi nào thi xOy+yOz= xOz
* Vẽ góc cho biết số đo, tia phân giác của một góc .
* Khái niệm đường tròn , tam giác .
II/ MA TRẬN ĐỀ :

NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

* Khái niệm tròn , tam giác
Câu 2

0,5 đ

Bài 1

2 đ

2,5

Góc , số đo góc , khi nào thì góc :
xOy+yOz= xOz

Câu 1+4

1 đ
Câu 6

0,5 đ

Bài 2

2 đ

3,5

Vẽ góc cho biết số đo, tia phân giác của một góc.
Câu 3

0,5 đ
Bài 3

Câu 5

0,5 đ

4

TỔNG
2
3,5
4,5
10

III/ NỘI DUNG ĐỀ :
Phần I : Lý ( 3 điểm )
Câu 1 : Khi nào thì góc : xOy+yOz= xOz?
Câu 2 : kí hiệu đường tròn tâm O bán kính 4cm ?
Câu 3 : Khi nào tia Oz là tia phân giác của góc xOy ?
Câu 4 : Cho góc xOy =800 và Oz là tia phân giác của góc xOy . Khi đó một góc phụ với góc xOz sẽ có số đo bao ?
Câu 5 : Khẳng định: “Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau ” hay sai ?
Câu 6 : Điền vào chỗ trống trong các câu sau để được khẳng định đúng:
Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là………………………………………………..
Phần II : Bài :
Bài 1 : ( 2đ ) Vẽ một tam giác ABC biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm (Nêu rõ cách vẽ )
Bài 2 : ( 2đ ) Vẽ hai góc xOz và zOy kề bù biết ( xOz = 1200. Tính số đo của góc yOz ?
Bài 3: (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ tia Ot , Oy sao cho( xOt = 300 ; ( xOy = 600
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
b) So sánh ( tOy và ( xOt
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao?
IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Phần I : : 3đ mỗi câu đúng 0,5 đ
Phần II : Bài tập
Bài
Nội dung
Điểm

1
* Vẽ hình đúng
*Cách vẽ :
-Vẽ đoạn thẳng BC =5cm
– Vẽ cung tròn (B; 4cm )
– Vẽ cung tròn (C; 3cm )
– Lấy một giao điểm A của hai cung tròn trên .
– Vẽ đoạn thẳng AB , AC, ta được tam giác ABC cần vẽ.

2

Vẽ hình đúng

Ta có : ( xOz +( yOz = 1800(hai góc kề bù )
( yOz = 1800 – ( xOz = 1800 – 1200 = 600

0,5đ

0,5đ

3a

3b

3c

Vẽ hình đúng

* Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có: ( xOt = 300 và (xOy = 600
( xOt ( yOt = 600 – 300 = 300
Lại có : ( xOt = 300
( xOt =( yOt (2)
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy

0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.