T18-KT CI-THCS TT CHƠ MOI-BAC KAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về T18-KT CI-THCS TT CHƠ MOI-BAC KAN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 31/10/11
Ngày KT: 04/11/11

Tiết 18 – KIỂM TRA CHƯƠNG I

A.MỤC TIÊU
-Kiến thức:Kiểm tra sự nhận thức của HS về các hệ thức về cạnh và đường cao,về cạnh và góc trong tam giác vuông,các tỉ số lượng giác của góc nhọn và ứng dụng của nó.
-Kỹ năng: Áp dụng các hệ thức,các tỉ số lượng giác vào giải BT.
-Thái độ:Rèn luyện tính cẩn thận khi làm bài,trung thực trong kiểm tra.
B.CHUẨN BỊ
-GV:Cho mỗi HS 1 đề KT
HS: Ôn tập kỹ kiến thức chương 1
C.TIẾN TRÌNH
1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra
Ma trận nhận thức

Nội dung
Số tiết
Tầm quan trọng(mức độ cơ bản trọng tâm của CKTKN)
Trọng số (mức độ nhận thức của CKTKN)
Tổng điểm
Theo thang điểm 10

1.Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
4
25%
2
50
2

2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn
5
31%
3
93
3,5

3.Các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
5
32%
3
96
3,5

4. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
2
12%
3
36
1

Tổng
16
100

275

Ma trận đề
Nội dung
Ma trận nhận thức-Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

1.1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
C1
2

1

2

2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn

C2a
2
C2b
1,5

2
3.5

3.Một số hệ thức giữa các cạnh và góc của tam giác vuông
C4b
1

C4c
1
C4a
1,5

3

3.5

4. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

C3
1

1

1

Tổng
2
3
3
4
2
3

7
10

Mô tả nội dung trong các ô

Câu
Nội dung
Điểm
Độ khó

1
Tìm được x,y trong hình vẽ nhờ hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
2
NB

2a
Tìm tỉ số lượng giác của 2 góc nhọn,biết 2 cạnh góc vuông.
2
TH

2b
Tính các góc nhọn.Biết hiệu 2 lần tỉ số góc nhọn này với góc nhọn kia.
1,5
VD

3
Giải tam giác vuông
1
TH

4bc
Tính số đo của 1 góc và tính giá trị biểu thức sin2 hoặc cos2 của các góc của tam giác vuông(các góc đã biết)
2
NB

4a
Tính cạnh huyền của tam giác dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
1,5
VD

Đề bài
Câu 1(2điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A,
AH là đường cao.Biết BH = 2,CH = 8.
Tính AH,AC

Câu 2(3,5điểm)
a,Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm,AC = 4cm.Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B và góc C.
b,Tính các góc nhọn của tam giác ABC vuông tại A,biết 2cosB – sinC =
Câu 3(1,5điểm)
a,Giải tam giác ABC vuông tại B biết BC = 4cm, A = 300
Câu 4(3điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A,có B = 300 và đường cao AH = 4cm.Tính:
a , Độ dài cạnh huyền BC.
b,Số đo HAC .
c,Giá trị của biểu thức sin2A + sin2B + sin2C.
Đáp án + Biểu điểm
Câu
Nội dung
Điểm

1
Tính được AH = 4.
AC = = 4

1
1

2
a,BC = 5cm
sinB = ; cosB = ;tanB = ;cotB =
suy ra tỉ số của góc C
b,B + C = 900 nên cosB = sinC
⇒ 2cosB – sinC = ⇔ 2sinC – sinC =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.