T17 Kiêm tra dại 9 CI- 4đề – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về T17 Kiêm tra dại 9 CI- 4đề, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………………
Lớp:………………. Ngày ……. tháng ……. năm 2012

Điểm

Lời phê của Thầy giáo

Đề bài
Câu 1:
1, Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: .
2, Tính:

c)
Câu 2: Tìm x biết: a)
b)
Câu 3: Cho biểu thức:
a, Tìm x để A có nghĩa.
b, Rút gọn A.
c, Tìm GTNN của A.
BÀI LÀM

Họ và tên:………………………………………
Lớp:………………. Ngày ……. tháng ……. năm 2012

Điểm

Lời phê của Thầy giáo

Đề bài
Câu 1:
1, Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: .
2, Tính:

c)
Câu 2: Tìm x biết: a)
b)
Câu 3: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của A
Tính A.
Tính A khi x = 25
BÀI LÀM

Họ và tên:………………………………………
Lớp:………………. Ngày ……. tháng ……. năm 2012

Điểm

Lời phê của Thầy giáo

Đề bài
Câu 1:
1, Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: .
2, Tính:

c)
Câu 2: Tìm x biết: a)
b)
Câu 3: Cho biểu thức:
a Tìm điều kiện xác định của C
b Rút gọn C
Tính C khi x = 49
BÀI LÀM

Họ và tên:………………………………………
Lớp:………………. Ngày ……. tháng ……. năm 2012

Điểm

Lời phê của Thầy giáo

Đề bài
Câu 1:
1, Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: .
2, Tính:

c)
Câu 2: Tìm x biết: a)
b)
Câu 3: Cho biểu thức:A =
a-Tìm điều kiện xác định của A
b-Tính A
Tính A khi x = 36
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN
Đáp án
Biểu điểm

Câu 1:
1, ĐKXĐ:
2,
Câu 2:
S=
Câu 3:0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.