T 17 HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về T 17 HH 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HÌNH HỌC 9
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I
Giáo viên :Nguyễn Tấn Lực
Trường THCS Hoài Sơn
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
1)Các hệ thức lượng
trong tam giác vuông:
Hệ thức liên hệ giữa cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
b) Hệ thức liên hệ giữa đường cao h và hình chiếu b’ , c’ của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền
d) Hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông b, c và đường cao h.
e) Hệ thức liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và cạnh huyền.
c) Hệ thức liên hệ giữa đường cao h và cạnh huyền với hai cạnh góc vuông
Bài tập: Cho hình vẽ bên,
Hãy viết:
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn:
Sin = b:a
Cos = c:a tan = b:c
Cot = c:b
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn:
3)Một số tính chất của tỉ số
lượng giác:

Hãy nêu các tính chất của tỉ số lượng giác?

tan .cot = 1 tan = sin : cos
Cot = cos : sin
sin2  + cos2  = 1

tan = cot
cot = tan
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn:
3)Một số tính chất của tỉ số
lượng giác:
4)Những hệ thức về cạnh và góc
trong tam giác vuông:

Nêu hệ thức về cạnh và góc
trong tam giác vuông?
b = a.sinB = a.cosC
c = a.cosB = a.sinC
b = c.tanB = c.cotC
c = b.cotB = b.tgC
II. BÀI TẬP
1) Dạng 1 : Trắc nghiệm
BT33/SGK : Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây :
a) Trong hình 41, sin bằng :
(A)
(B)
(C )
(D)

;
;
Tiết 17 :ÔN TẬP CHƯƠNG I
b) Trong hình 42 , sinQ bằng :
(A)
(B)
(C)
(D)

;
;
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
c) Trong hình 43 , cos300 bằng
(A)
( B)
(C)
(D)
;
;
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
BT 34/SGK :
a) Trong hình 44 hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng ?
a
b

c
Hình 44

(A)
(B)
(C)
(D)
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I

b) Trong hình 45 ,hệ thức nào trong các hệ thức sau là không đúng ?
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
I

2) Dạng 2 : Bài tập tự luận
Bài 35 / SGK trang 94 :
Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19 : 28 .Tìm các góc của nó .
Giải : Ta có:
Tiết 17:ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
II.Bài tập:

Bài 36/94: Cho tam giác có một
góc bằng 450.Đường cao chia
một cạnh kề với góc đó thành
hai phần 20cm và 21cm.Tính
cạnh lớn trong hai cạnh còn lại
Bài 36/94 Giải:
Xét hình thứ nhất.
Cạnh lớn trong hai cạnh còn lại
là cạnh đối diện với góc 450
(vì hình chiếu của nó lớn hơn)
Từ góc 450 ta biết đường cao
bằng 20cm.Gọi cạnh cần tìm là x,ta có:
x
y
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I.Lý thuyết:
II.Bài tập:

Bài 38/95: Hai chiếc thuyền A
và B ở vị trí được minh họa như
trong hình 48.Tính khoảng cách
giữa chúng(Làm tròn đến mét)
Ta có: IB = IK.tan(500 + 150)
= 380.tan650
= 814,9(m)
IA = IK.tg500
= 452,9(m)
Vậy khoảng cách giữa hai
thuyền:
Xem lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương I
Xem lại các bài tập đã giải
Bài tập về nhà: 37;39;40/ 93,94 sgk.
– Chuẩn bị bài thật tốt để tiết sau chúng ta tiếp tục ôn tập
CHUẨN BỊ Ở NHÀ
CHÀO TẠM BIỆT!
CHÚC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM SỨC KHỎE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.