sử 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về sử 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 – HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2015- 2016
Thời gian 45 phút

Mức độ
Nội dung
Tự luận
Nhận biết
Tự luận
Thông hiểu
Tluận
Vận dụng

Điểm

Chủ đề 3:MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.

Giai thích được nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong Mọi năm 70 của thế kỉ XX.(1,25 điểm)

Việt Nam rút ra được bài học gì từ Nhật Bản.(0,75 điểm)

2 điểm

Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay.

Nêu được vai trò và nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc
Em hãy kể tên ít nhất 4 tổ chức Liên Hợp Quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết.

3điểm

2 điểm( 20 %)
1 điểm (10%)

Chủ đề 5:Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
Trình bày được Các thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
3 điểm (30 %)

Với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay , Việt Nam đứng trước thời cơ và thách thức gì.

5 điểm

Tổng cộng
5 điểm( 50 %)
2,25điểm(20 ,25%)
2 ,75điểm(20,75 %)
10 điểm

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016.
MÔN LỊCH SỬ 9 – THỜI GIAN 45 PHÚT.

Câu 1:(2 điểm).
Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong Các năm 70 của thế kỉ XX? Việt Nam có thể rút ra Các kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.
Câu 2: (3 điểm).

Nêu vai trò và nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Hãy kể tên Các tổ chức Liên hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết.( ít nhất 4 tổ chức).
Câu 5: (5 điểm).
Trình bày Các thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay. Với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỉ thuật hiện nay, Việt Nam đứng trước Mọi thời cơ và thách thức gì?

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SỬ 9 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC :2015 – 2016

Câu 1: (2 điểm).
Nguyên nhân phát triển thần kì( 1,25 điểm)
Những điều kiện quốc tế thuận lợi như sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, Những thành tựu tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học – kỉ thuật hiện đại…
Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời của người Nhật- sẵn sàng tiếp thu Các giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
Hệ thống tỏ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti
Vai trò của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.
Con người Nhật được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng kỉ luật.
Việt Nam có thể rút ra được kinh nghiệm.
-Tiếp thu áp dụng Mọi thành tựu tiến bộ của khoa học – kĩ thuật hiện đại.
– Coi trọng nhân tố con người, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH…
– Vai trò của nhà nước trong việc nắm bắt đúng thời cơ, điều tiết kinh tế, đề ra chiến lược phát triển…

Câu 2:(3 điểm)
*Vai trò và nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là: ( 2 điểm)
Vai trò: * Từ năm 1945 đến nay, Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. *Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
*Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật…nhất là đối với các nước Á, Phi, Mĩ la tinh.
– Nhiệm vụ:
* Duy trì hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.