số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN – SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN.

I) Số thập phân hữu hạn – số thập phân vô hạn tuần hoàn
1) Ví dụ: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân
a) b)
c) d)
2) Quy ước viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng thu gọn
– Ví dụ: 1,5454….. = 1, (54) ; 0,416666….. = 0,41(6)

II) Nhận xét:

III) Bài tập:

Bài 1: Trong hai phân số sau phân số nào là số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn?

Bài 2: Trong các phân số sau phân số nào là số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân các phân số đó ( viết gọn chu kì trong dấu ngoặc)

Bài 3: Cho số A = . Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có 1 chữ số sao cho A là số thập phân hữu hạn? Có mấy cách?

Bài 1: Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong các thương sau đây
a) 8,5 : 3 b) 18,7 : 6 c) 58 : 11 d) 14,2 : 3,33

Bài 1: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản
a) 0,32 b) – 0,124 c) 1,28 d) – 3,12

1) Cần nhớ các số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt:
0,(1) = ; 0,(01) = ; 0,(001) =
2) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn
+ Số thập phân vô hạn tuần hoàn gọi là đơn nếu chu kì bắt đầu ngay sau dấu phẩy. Ví dụ: 0,(32)
+ Ví dụ: 0,(32) = 0,(01) . 32 = . 32 = ;
1,(3) = 1 + 0,(3) = 1 + 0,(1) . 3 = 1 + . 3 = 1 + . 3 = 1 +
3) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp
+ Sô thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là tạp nếu chu kì không bát đầu ngay sau đâu phẩy.Ví dụ: 2,3(41).
+ Ví dụ: 2,3(41) = 2,3 + 0,0(41) = 2,3 +
Bài 1: Các số sau có bằng nhau không? 0,(31) và 0,3(13)
Bài 2: Thực hiên phép tính
a) 0,(3) + b)
c) d)
Bài 3: Chứng tỏ rằng
a) 0,(27) + 0,(72) = 1 b) 0,(317) + 0,(682) = 1
c) 0,(22) . d)
Bài 4: Tìm x biết
a) x : 0,(7) = 0,(32) : 2,(4) b) 0,(17) : 2,(3) = x : 0,(3)
c) x : 0,(3) = 0,(12) d)
I
0,(12)
1,(17)
1,3(4)
0,(31)

II

Bài 5: Nối hàng I với hàng II cho đúng

Bài 6: Chứng tỏ rằng số (với n ) không thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
====HẾT====

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.