Số học 6- Đề kiểm tra chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Số học 6- Đề kiểm tra chương III, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………… Bài kiểm tra chương iii
Lớp:………………….. Môn Toán – lớp 6
Thời gian: 45 phút.
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên:

A. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Cho , thế thì ta phải có:
A. a = 0, b, c, d 0 B. = 0, c, d tuỳ ý
C. a = b = c = 0 D. a = 0, b = 0, c, d 0
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp M các số nguyên x thoả mãn: là:
A M = -7; – 6; – 5; – 4 B. M = -7; – 6; – 5;
C. M = – 6; – 5; – 4 D. M = – 6; – 5
Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
A. B. C. D.
Câu 4. Lấy nhân với hai lần số nghịch đảo của nó thì ta được:
A. B. C. – 2 D. 2

B. T Ự LUẬN
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức:
A =
B =
Câu 2: Rút gọn các phân số sau:
a/ b/ c/
Câu 3: Tìm x biết:
a/ b/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.