skkn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về skkn, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phần mở đầu
1 – Lý do chọn đề tài :
Toán học không Các là một môn khoa học có mặt hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà nó còn góp phần quan trọng trong phát triển chủ thể xã hội đó là con ngời .
Chính vì vậy môn toán không thể thiếu đợc: “Toán học là môn thể thao của trí tuệ giúp chúng ta nhiều trong việc rèn luyện phơng pháp suy nghĩ, phơng pháp suy luận, phơng pháp học tập, phơng pháp giải quyết vấn đề và giúp chúng ta rèn luyện trí thông minh sáng tạo” .
Là một giáo viên dạy toán 7 nhiều năm cả chơng trình cha đổi mới và chơng trình đã đổi mới thay sách . Tôi nhận thấy đa phần học sinh lớp 7 (Kể cả học sinh có năng lực) từ việc tiếp thu kiến thức về lý thuyếtđịnh nghĩa, tính chất của tỷ lệ thức,tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Để vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập về tỷ lệ thức học sinh còn lúng túng rất nhiều. Từ việc tìm ra hớng giải đến việc thực hiện các bớc giải, kể cả Mọi bài tơng đối bình thờng đến Những bài toán khó .
Hơn nữa bản thân tôi nhận thấy kiến thức về tỷ lệ thức, tính chất dãy tỷ số bằng nhau khá quan trọng trong việc tìm độ dài đoạn thẳng, cạnh của một tam giác, trong các tam giác đồng dạng (ở lớp 8,9) ..vv
Chính vì vậy sau khi học song kiến thức về tỷ lệ thức, tính chất dãy tỷ số bằng nhau, tôi đã trực tiếp khảo sát học sinh toàn lớp 7B (lớp tôi trực tiếp giảng dạy) ra đề bài một số dạng toán về kiến thức liên quan đến tỷ lệ thức, tính chất dãy tỷ số bằng nhau và thấy kết quả nh sau:
Lớp
Số HS đợc
khảo sát
Số HS giải đợc
Số HS biết hớng
nhng không giải đợc
Số HS không thể giải đợc

SL
%
SL
%
SL
%

7B
38
2
5.0
8
21.0
28
74.0

Đây là một kết quả mà tôi không thể không suy nghĩ, trăn trở, băn khoan. Chính vì thế nên tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đè tài này nhằm tìm ramột số phơng pháp giải để giúp hócinh biết vận dụng lý thuyết vào việc thực hành gải bài tập về tỷ lệ thức .
2 – Giới hạn đề tài:
Đề tài bao gồm các dạng toán liên quan đến tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ số bằng nhau trong chơng trình toán học ở lớp 7 THCS.
Vì điều kiện về thời gian cũng nh trình độ kiến thức còn hạn chế nên tôi chỉ đi vào một số vấn đề sau:
2.1: Lý thuyết:
+ Định nghĩa về tỷ lệ thức.
+ Tính chất của tỷ lệ thức.
+ Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau.
+ Các kiến thức liên quan.
2.2: Các dạng toán:
a, Liệt kê các tỷ lệ thức từ các phân tử (Nếu có thể) .
b, Cho một tỷ lệ thức, hãy suy ra các tỷ lệ thức khác .
c, Tìm các số cha biết khi cho biết tỷ lệ thức hoặc các đẳng thức .
d, Các bài toán thực tế trong đời sống con ngời liên quan đến tỷ lệ thức .
3 – Phơng pháp nghiên cứu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.