SKKN( Cách xác định số ng tố) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về SKKN( Cách xác định số ng tố), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
TỔ TOÁN LÝ
——————————————o0o——————————————

TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CÓ HAI CHỮ
LÀ SỐ NGUYÊN TỐ

NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN ĐÌNH TUYỂN

NĂM HỌC: 2010 – 2011

TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CÓ HAI CHỮ
LÀ SỐ NGUYÊN TỐ
I/ Nêu vấn đề:
Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố,tìm mẫu số chung của các phân số
hay phân thức, học sinh thường lúng túng trong việc xác định số nguyên tố.
Để giúp học sinh xác định một số có hai chữ số là số nguyên tố một cách
chính xác và nhanh chóng, tôi đã cố gắng nghiên cứu để tìm ra cách xác định một
số có hai chữ số là số nguyên tố .
II/ Nội dung:
1)Quá trình nghiên cứu:
– Số nguyên tố có hai chữ số tận cùng là chữ số 1;3;7 hoặc 9 ,do đó ta chỉ xét
các số có hai chữ số tận cùng là 1;3;7;9 như sau:
+ Theo bảng nhân cho 3 thì các số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 30 có chữ số
tận cùng là 1;3;7;9 không chia hết cho 3 đều là số nguyên tố .
Xét các số : 11;13;17;19;21;23;27;29.
Trong đó các số 11;13;17;19;23;29 đều không chia hết cho 3 và là số
nguyên tố.
Còn hai số 21 và 27 đều chia hết cho 3 nên không là số nguyên tố.
+ Các số có hai chữ số lớn hơn 30 và nhỏ hơn 100 có chữ số tận cùng
là 1;3;7;9 . Mà các số lẻ có hai chữ số tận cùng là 1;3;7;9 có thể chia hết cho 3
hoặc 7.
.Xét các số tận cùng là 1 : 11;21;31;41;51;61;71;81;91
Số 11 là số nguyên tố ( ta thấy 11 không chia hết cho 3, cho 7)
Số 21 không là số nguyên tố ( ta thấy 21 chia hết cho 3)
Số 31 là số nguyên tố ( ta thấy 31 không chia hết cho 3, cho 7)
Số 41 là số nguyên tố ( ta thấy 41 không chia hết cho 3, cho7)
Số 51 không là số nguyên tố ( ta thấy 51 chia hết cho 3)
Số 61 là số nguyên tố ( ta thấy 61 không chia hết cho 3, cho 7)
Số 71 là số nguyên tố ( ta thấy 71 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 81 không là số nguyên tố ( ta thấy 81 chia hết cho 3)
Số 91 là số nguyên tố ( ta thấy 91 không chia hết cho 3 ,nhưng
chia hết cho 7)

Xét các số tận cùng là 3 : 13;23;33;43;53;63;73;83;93
Số 13 là số nguyên tố ( ta thấy 13 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 23 là số nguyên tố ( ta thấy 23 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 33 không là số nguyên tố ( ta thấy 33 chia hết cho 3)
Số 43 là số nguyên tố ( ta thấy 43 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 53 là số nguyên tố ( ta thấy 53 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 63 không là số nguyên tố ( ta thấy 63 chia hết cho 3)
Số 73 là số nguyên tố ( ta thấy 73 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 83 là số nguyên tố ( ta thấy 83 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 93 không là số nguyên tố ( ta thấy 93 chia hết cho 3 )
Xét các số tận cùng là 7 : 17;27;37;47;57;67;77;87;97
Số 17 là số nguyên tố ( ta thấy 17 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 27 không là số nguyên tố ( ta thấy 27 chia hết cho 3)
Số 37 là số nguyên tố ( ta thấy 37 không chia hết cho 3,cho 7)
Số 47 là số nguyên tố ( ta thấy 47 không chia hết cho 3,cho 7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.