sáng kiến kinh nghiệm toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về sáng kiến kinh nghiệm toán, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỤC LỤC

STT
Tiêu đề
Trang

A. PHẦN MỞ ĐẦU
2-4

I. Lí do chọn đề tài.
2

II. Đối tượng và phạm vi tổng kết kinh nghiệm
3

III. Nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm.
3

IV. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
4

V. Cơ sở tiến hành tổng kết kinh nghiệm.
4

B. Phần nội dung
2-13

Chương I. Cơ sở lí luận và thực trạng vấn đề
2

1. Cơ sở lí luận
2

2. Thực trạng vấn đề
3

Chương II. Phương pháp thực hiện
3-12

I. Nhận biết cách sử dụng một cách nhanh nhẹn bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
3-6

1. Những câu hỏi trắc nghiệm dạng điền khuyết
4

2. Tính giá trị biểu thức số
4

3. Chứng minh với mọi số nguyên n
4-5

4. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến
5

5. Tính giá trị biểu thức đại số
5

6. Những câu hỏi trắc nghiệm dạng khoanh tròn đáp án đúng
5-6

II. Thông hiểu nắm được hằng đẳng thức để giải bài tập
6-9

1. Dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử
6-7

2. Dùng hằng đẳng thức để giải một số loại bài tập khác
7-8

3. Dùng hằng đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
8

4. Dùng hằng đẳng thức để trục căn thức ở mẫu
8-9

5. Câu hỏi trắc nghiệm
9

III. Vận dụng hằng đẳng thức để giải các bài tập chuyên sâu vào các vấn đề thường gặp ở các bài tập nâng cao.
9-12

1. Rút gọn căn thức
9-10

2. Rút gọn biểu thức
10

3. Tính giá trị nhỏ nhất
10-11

4. Chứng minh
11

5. Tìm điều kiện của ẩn để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
11-12

6. Tìm giá trị lớn nhất
12

Chương III: Kết quả thực hiện
12-13

C. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
13

1. Kết luận
13

2. Kiến nghị
13

Tài liệu tham khảo
14

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1 . Lý Do Khách Quan:
– Qua Mọi năm thực tế giảng dạy môn đại số 8, phần lớn học sinh thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ nhưng trong thực hành về chiều rộng lẫn chiều sâu thì học sinh không vận dụng được đi đến kết quả như mong muốn.
– Phần trắc nghiệm khách quan, tự luận về thông hiểu và vận dụng học sinh đạt kết quả chưa cao. Định hướng giải bài toán có áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ nhằm hình thành tư duy lôgic. Khả năng tổng hợp, phân tích, tìm ra hướng giải, định hướng đúng bài toán nhằm phát huy tính thông minh, sáng tạo của học sinh để đi kết quả nhanh, gọn mà đảm bảo tính chính xác. Loại bỏ Các bước giải rườm rà nhằm tạo sự tự tin khi làm toán.
– Rèn luyện khả năng vận dụng trong thực tế một cách thông minh, nhanh nhẹn.
2. Lý do chủ quan:
– Môn toán nói chung, bảy hằng đẳng thức nói riêng vận dụng rất nhiều trong việc giải toán. Nắm được cách vận dụng sẽ ứng dụng rất nhiều vào các lớp trên nhất là đối với môn đại số lớp 8, 9,…
– Vận dụng của 7 hằng đẳng thức đáng nhớ rất nhiều mà học sinh chưa nắm được phương pháp, do đó chưa thật sự đam mê mà học tập còn gượng ép.
– Hình thành được khả năng vận dụng được 7 hằng đẳng thức để làm tiên đề học môn đại số. Tạo căn bản để học lên Những lớp trên. Xác định được niềm tin, học môn toán cũng nhẹ nhàng như học các môn khác.
Vì vậy tôi chọn đề tài này nhằm mục đích nâng cao chất lượng các tiết luyện tập moân ñaïi soá 8, 9 trong trường Trung Học

Hỏi và đáp