sang kien kinh nghiem thi GV gioi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về sang kien kinh nghiem thi GV gioi, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mục lục
Trang
Phần 1. Đặt vấn đề 3
1. Lí do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 4
Phần 2. Giải quyết vấn đề 5
Chương I. Cơ sở lí luận 5
I. Suy luận toán học 5
1. Suy luận là gì? 5
2. Suy diễn 5
3. Suy luận quy nạp 5
II. Phương pháp chứng minh 7
1. Phương pháp chứng minh tổng hợp 7
2. Phương pháp chứng minh phân tích đi lên 7
3. Phương pháp chứng minh phân tích đi xuống 8
Chương II. Cơ sở thực tế 8
1. Ví dụ mở đầu 8
2. Bài tập 1 10
3. Bài tập 2 12
4. Bài tập 3 13
Chương III. Bài tập 15
Chương IV. Kết quả 16
Phần 3. Kết thúc vấn đề 20
Tài liệu tham khảo 21

Phần 1: Đặt vấn đề
1. Lí do chọn đề tài.
Trong quá trình giảng dạy các môn nói chung và môn hình học nói riêng thì việc tìm ra lời giải một bài tập đối với học sinh là tương đối khó khăn và thường là không có hệ thống và phương pháp cụ thể, nhất là Mọi bài toán chứng minh hình học. Học sinh đọc các phần chứng minh trong sách giáo khoa và sách bài tập thì dễ hiểu nhưng để làm được bài thì lại gặp khó khăn.
Bởi vì Những chứng minh đó được lập luận chặt chẽ hợp lôgic nhẹ nhàng dẫn đến một hệ quả tất yếu. Nhưng làm sao biết được các trật tự lôgic đó? Làm sao biết được phải bắt đầu chứng minh từ đâu? Phải chứng minh yếu tố nào trước, yếu tố nào sau? …
Xuất phát từ lí do trên, qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu, tôi nhận thấy một trong Những phương pháp để tìm được lời giải là phương pháp suy luận phân tích. Đây là một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, liên kết được điều phải chứng minh với Những giả thiết và Các điều đã biết để từ đó, học sinh có thể dễ dàng tìm ra được lời chứng minh cho một bài toán và trình bày được lời chứng minh đó một cách khoa học, lôgic. Hơn thế nữa là các em có thể vận dụng cách suy nghĩ này để giải quyết một vấn đề trong thực tế.
2. Mục đích nghiên cứu.
– Về mặt lí luận, đề tài này sẽ góp phần minh hoạ cho phương pháp suy luận phân tích để làm rõ mối liên hệ lôgic giữa điều cần chứng minh với điều phải chứng minh.
– Về mặt ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài này được sử dụng để tổ chức dạy trên lớp và tổ chức chuyên đề về phương pháp chứng minh hình học ở cấp THCS nói chung và đối với học sinh lớp 7, 8 nói riêng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Việc nghiên cứu và ứng dụng đề tài này nhằm nâng cao khả năng suy luận cho học sinh trong các bài tập chứng minh hình học nói riêng và trong các môn học khác và cả trong thực tế.
4. Đối tượng nghiên cứu.
– Hoạt động học tập

Hỏi và đáp