SANG KIEN K.N -Toan 8″Giai PT bac cao” – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về SANG KIEN K.N -Toan 8″Giai PT bac cao”, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phần I :

Đặt vấn đề

I-Lời nói đầu
Muốn giỏi toán thi ngoài việc nắm vững các kiến thức cơ bản phải biết vận dụng thành thạo các kiến thức đó vào các bài tập từ dễ đến khs . Chúng ta thấy bài tập thì rất nhiều rât đa dạng
Trong quá trình giảng dậy ở chương trinh trình toán THCS nói đén vấn đề giải “Phương trình “ Tôi thấy giải phương trình là một báI toán cơ bản liên quan đến nhiều bài toán khác như : Tìm TXĐ ,giải bài toán có lời văn bằng cách lập phương trình .Ơ lớp 8chỉ nói về :Phương trình bậc nhât một ẩn và phương trình bậc hai một ẩn số . Ngoài ra còn các hương trình bậc cao hơn và các dạng phương trình khác lạ .
Đứng trước một bài toán giải “phương trình “ có thể xem xét nó thuộc dạng nào .Từ đó mà biết cách vận dụng Mọi kiến thức gì ? và giải nó theo trình tự nào. Chính vì lẽ đó để giúp các em HS có cách giải các phương trình và một số phương trình loại khác ,tôi chọn đề tài này .
Trong đề tài này tôi chỉ nêu ra một số cách giải phương trình bậc cao đưa về phương trình quen thuộc và phương trình đã biết cách giải .Đề tài này có thể cho giáo viên toán và Mọi HS yêu thích môn toán tham khảo .Cách giải và cách trình bày .Tuy vậy ,nội dung của đề tài vẫn còn hạn chế do năng lực bản thân . Vì vậy tôi rất mong sự giúp đỡ cũng như Các ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và của thầy : Giáo Sư – Tiến sĩ Lê Mậu Hải ,cùng các thầy trong khoa toán .Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội I đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh đề tài này .
II/ Nhiệm vụ nghiên cứu :
-Phương pháp giải các phương trình bậc cao bằng cách đưa về các dạng phương trình đã biêt cách giải hoặc các dạng quen thuộc .
-Các ví dụ minh hoạ
III/ đ ối tượng nghiên cứu
– HS lớp 9: Trường THCS Trực Thái –Trực Ninh –Nam Định
-Giúp các HS có cách giải các phương trình bậc cao và một số phương trình loại khác .
IV./ Phương pháp nghiên cứu
_tham khảo tài liệu ,thu nhập tài liệu .
-Phân tích ,tổng kết kinh nghiệm .
-kiểm tra kết quả :Dự giờ ,kiểm tra chất lượng HS,nghiên cứu hồ sơ giảng dạy ,điều tra trực tiếp thông qua các giờ học
V / Phạm vi nghiên cứu
Giới hạn ở vấn đề giải các phương trình cơ bản ,phương trình bậc cao (một số thường gặp ở lớp 9). Trong chương trình toán 9 ở THCS .

Phần

Hỏi và đáp