Quyết định số / về việc thành lập BGK – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Quyết định số / về việc thành lập BGK, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN ĐĂK GLONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /QĐ-PGD&ĐT Đăk Glong, ngày tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn học sinh tham gia dự thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” lần thứ I tỉnh Đăk Nông năm 2009.

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT HUYỆN ĐĂK GLONG

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng Giáo dục – ĐT huyện;
Căn vào Quyết định số 90/QĐ-SGD-ĐT, ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông về việc ban hành Điều lệ Hội thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đăk Nông lần thứ I năm học 2009;
Căn cứ vào kết quả Hội thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện lần I năm 2009.
Theo đề nghị của bộ phận Tổ chức, bộ phận chuyên môn trung học cơ sở Phòng giáo dục – ĐT huyện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập đoàn học sinh tham gia dự thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” lần thứ I tỉnh Đăk Nông năm 2009. ( có danh sách kèm theo)
Điều 2. Đoàn học sinh tham gia dự thi phải thực hiện đúng theo Điều lệ Hội thi của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông ban hành.
+ Thời gian thi ngày 24 tháng 04 năm 2009
+ Địa điểm thi tại Tỉnh đoàn Đăk Nông.
+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn tự giải thể.
* Các em học sinh tham gia dự thi có mặt vào lúc 15 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2009 tại Phòng Giáo dục – ĐT huyện Đăk Glong để xe của phòng đưa đi
Điều 3. Bộ phận Tổ chức cán bộ, bộ phận trung học cơ sở, bộ phận tài vụ Phòng Giáo dục – ĐT, Hiệu trưởng các trường TH, THCS có học sinh tham gia dự thi và cá nhân có tên ở điều I chiếu Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG
như điều I(t/h)
lưu VT,CM

DANH SÁCH HỌC SINH
THAM GIA DỰ THI TIẾNG HÁT “ GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG”
( ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- PGD-DT, ngày tháng 4năm 2009 của Trưởng phòng Giáo dục – ĐT Đăk Glong )
Tt
Họ và tên
Chức vụ
Nơi công tác
Ghi chú


Ông Nguyễn Sỹ Vương
Chuyên viên
Phòng GD-ĐT
Trưởng đoàn

2
Ông Nguyễn Bá Tước
Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Du
Phó trưởng đoàn

3
Bà Hoàng Thị Nhuận
Giáo viên
Trường TH Quang Trung
Phó trưởng đoàn

4
Ông Dương Quốc Chính
Giáo viên
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Nhạc công

5
Em Lê Thị Thu Huyền
Học sinh
Trường THCS Nguyễn Du

6
Em Nguyễn Thị Ngọc Tú
Học sinh
Trường THCS Nguyễn Du

7
Nguyễn Thị Mai Ly
Học sinh
Trường THCS Nguyễn Du

8
Em Nguyễn Thị Xê
Học sinh
Trường THCS Nguyễn Du

9
Em H’ Hội
Học sinh
Trường TH Quang Trung

10
Em Hoàng Thi Phi
Học sinh
Trường TH Quang Trung

11
Em H’ Dĩ
Học sinh
Trường TH Quang Trung

12
Em H’ Grều
Học sinh
Trường TH Quang Trung

13
Em K’ Bia
Học sinh
Trường TH Quang Trung

14
Em K’ Thủy
Học sinh
Trường TH Quang Trung

15
Em K’ Yông
Học sinh
Trường TH Quang Trung

16
Em K’ Trí
Học sinh
Trường TH Quang Trung

17
Em H’ Văn
Học sinh
Trường TH Quang Trung

18
Em Phạm Thu Trinh
Học sinh
Trường TH Bế Văn Đàn

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐĂK GLONG Độc lậ – Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC DỰ THI TIẾNG HÁT
“ GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG”

tt
Tên tiết mục
Thể loại
Tác giả
Ghi chú

1
Em đưa cơm cho mẹ đi cày
Đơn ca
Hàn Ngọc Bích

2
Đảng chắp cánh ta bay
Đơn ca
Đặng Sóng Trà

3
Trống Cơm
Tam ca
Dân ca Bắc bộ

4
Tuổi đời mênh mông
Tốp ca
Trịnh Công Sơn

5
Khê Play Kho
Múa
Dân ca dân tộc Kơ Ho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.