Quy chế phối hợp nhà trường và công đoàn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Quy chế phối hợp nhà trường và công đoàn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

quy chế
phối hợp hoạt động giữa công đoàn và nhà Trường
Trường THCS Quỳnh lập

Phần I: phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

1. Hiệu trưởng nhà trường cần thông tin đầy đủ, kịp thời về Đường lối, Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục tới toàn thể giáo viên trong nhà trường.
2. Ban chấp hành công đoàn nhà trường có trách nhiệm và chủ động phối hợp với các Đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ giáo viên trong trường tích cực tham gia thực hiện đổi mới giáo dục.
– Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giáo viên trong trường có phẩm chất đạo đức tốt.
– Tích cực ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, đánh giá xếp loại học sinh và đánh giá xếp loại giáo viên.
3. Hiệu trưởng tạo điều kiện để công đoàn tổ chức các hoạt động, tham gia quản lí đơn vị, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội; cùng có trách nhiệm giải quyết và khắc phục Mọi mặt yếu kém của nhà trường.

Phần Ii. phối hợp thực hiện quy chế dân chủ:

1. Hiệu trưởng lấy ý kiến đóng góp của công đoàn để xây dựng định hướng phát triển, các mục tiêu và , kế hoạch giáo dục và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của cán bộ, giáo viên nhà trường về các vấn đề trên.
2. Công đoàn có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các nội dung nhà trờng yêu cầu.
Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể cán bộ, giáo viên với hiệu trởng nhà trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của cán bộ, giáo viên và hiệu trưởng phải có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
3. Công đoàn và hiệu trưởng nhà trường phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ.
Phần iii. phối hợp tổ chức, quản lí phong trào thi đua:

1. Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh và duy trì nề nếp các hoạt động thi đua trong đơn vị, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của ngành. Kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích trong thi đua, trong các hoạt động giáo dục theo tinh thần cuộc vận động “Hai không” của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 28/7/2006.
2. Công đoàn có trách nhiệm giáo dục, động viên, khuyến khích đội ngũ hưởng ứng phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. Cùng với hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá phong trào và khen thưởng kịp thời; xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng kết quả phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phần iv. phối hợp chăm lo đời sống- bảo vệ quyền và

Hỏi và đáp